امروزچهارشنبه, 02 بهمن 1398 11:28

دوره توجیهی بدو خدمت در دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد.

دوره توجیهی بدو خدمت برای پرسنلی که در بازه زمانی یک سال گذشته در دانشگاه علوم پزشکی گناباد استخدام و یا تبدیل وضعیت شده اند، برگزار شد.

badv

 به گزارش وبدا، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در ابتدای این دوره آموزشی با تبریک به پرسنل جدید الورود دانشگاه گفت: خدمت در دانشگاه علوم پزشکی گناباد یکی از فرصت های ارزشمند برای ارائه خدمت به مردم در حوزه سلامت جامعه است و امیدوارم با پشتکار، تلاش و خدمت صادقانه بتوانید از این فرصت ارزنده بهترین بهره را ببرید.
دکتر مهدی مشکی افزود: بر اساس قوانین استخدامی کشور، این دوره توجیهی به منظور آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی کارکنان پیمانی و رسمی آزمایشی جدید توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار می شود و حضور نیروهای جدیدی که به استخدام دانشگاه درآمده اند و یا تبدیل وضعیت شده اند، در این دوره الزامی است.
در ادامه این دوره آموزشی که در دو روز متوالی برگزار شد، مدیر توسعه سازمان و منابع، مدیر اداره حقوقی و مدیر امور مالی دانشگاه در سخنان جداگانه ای به تشریح قوانین و مقررات استخدامی و مطالب مرتبط با آن پرداختند.
شایان ذکر است که آزمون این دوره در تاریخ 16 تیرماه با حضور 150 نفر از کارکنان فوق الذکر، به طور همزمان در ساختمان دانشکده پزشکی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستان برگزار گردید.