امروزشنبه, 10 خرداد 1399 03:56

آگهی پذیرش دانش‌آموز بهورزی(اطلاعیه دوم)

با عنایت به اینکه در ثبت‌نام اولیه پذیرش دانش‌آموز بهورزی، متقاضیان برخی از روستاها به حد نصاب نرسیده است، بدینوسیله اطلاعیه دوم بهورزی برای روستاهای بیمرغ، قاسم‌آباد، نیان، خانیک، نجم‌آباد، زیرجان، خارفیروزی آگهی می‌گردد؛  
مهلت ثبت نام از 1397/08/19 لغایت 1397/08/24 می‌باشد .

زمان و محل  برگزاری آزمون متعاقباً از طریق سایت دانشگاه  و خانه‌های بهداشت اعلام خواهد گردید:

 

•         شرایط عمومی
1-     اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور
2-     التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3-     داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)
تبصره: معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعلام کمیسیون پزشکی موسسه با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد.
4-     عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روان گردان
5-     عدم سابقه محکومیت جزائی موثر
6-      داشتن سلامت جسمانی و روانی و اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیت‌های مرتبط با آن از جمله دهگردشی و انجام سیاری‌ها در روستاهای تحت پوشش
7-     نداشتن منع استخدام در دستگاه‌های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی
8-     داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
9-     نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای موسسه
10-  داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی و یا بازخرید خدمت سایر دستگاه‌های دولتی باشند.
تبصره: نیروهای قراردادی دانشگاه درصورت داشتن شرایط اختصاصی و عمومی مجاز به شرکت در آزمون مزبور می‌باشند. بدیهی است این نیروها در صورت پذیرفته شدن در این آزمون، فسخ قرارداد خواهند گردید.
•         شرایط اختصاصی:
1-     دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم
2-      دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته‌های بهورزی ـ بهداشت عمومی (بهداشت خانواده) و مامایی برای زن و بهداشت عمومی گرایش مبارزه با بیماری‌ها، بهداشت حرفه‌ای، بهداشت محیط برای مرد مجاز به شرکت در پذیرش  دانش‌آموز بهورزی می‌باشند.
3-     شرکت دانشجویان حائز شرایط در آزمون پذیرش و استخدام بلا مانع است و در صورت احراز قبولی پذیرش آنان مستلزم ارائه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هر گونه مدرک دانشگاهی قبل از شروع کلاس‌های بهورزی می‌باشد.
4-    پذیرش بهورز صرفاً بومی می‌باشد و پذیرش بهورز غیر بومی به هیچ عنوان مجاز نمی‌باشد.
5-     استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران(5%) مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایط عمومی و اختصاصی می‌باشد.
6-      شرکت داوطلبان پذیرش دانش‌آموز بهورزی که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته‌های غیر مرتبط (بجز رشته‌های اعلام شده) و همچنین دارندگان مدرک بالاتر از مقطع فوق دیپلم ممنوع می‌باشد.
7-    شرکت داوطلبان پذیرش دانش آموز بهورزی دارای مدرک تحصیلی دیپلم بغیر  بند 1 ممنوع می‌باشد.
تبصره1: انتخاب نهايی داوطلبان هر روستا ابتدا از بين دارندگان مدرک تحصيلی فوق ديپلم انجام می‌پذيرد و در صورت عدم وجود متقاضی فوق ديپلم و يا عدم تکميل ظرفيت از بين متقاضيان دارای مدرک تحصيلی ديپلم انتخاب صورت می‌پذيرد.
تبصره: درصورت عدم وجود تعداد کافی متقاضی واجدالشرایط به تعداد حداقل 2 نفر به ازای هر مورد پذیرش از روستای اصلی، از افراد واجد شرایط ساکن در روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به تر تیب ذیل ثبت نام به عمل خواهد آمد:
الف: روستاهای قمرتحت پوشش خانه بهداشت بر اساس طرح گسترش شهرستان
ب: درصورت عدم وجود تعداد کافی متقاضی واجدالشرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت، متقاضیان واجدالشرایط از روستاهای همجوار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی مربوطه تا شعاع 15 کیلومتر پس از تایید مرکز بهداشت شهرستان می‌توانند در آزمون شرکت نمایند و گزینش بهورز از مناطق شهری در هر شرایطی ممنوع می‌باشد.
تبصره 2  - ملاک بومی بودن آخرین تقسیمات کشوری می‌باشد.
تبصره 3- پذیرفته شدگان ملزم به سپردن تعهد محضری قبل از شروع به تحصیل  مبنی بر اینکه پس از اتمام دوره بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد و یا هرجای دیگری که دانشگاه نیاز داشته باشد  به مدت 30 سال و به صورت شیفت‌های مورد نظر معاونت بهداشتی همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه نماید. بدیهی است این تعهد تاپایان تعهد (اعم از سهمیه ایثارگری و غیر ایثارگری و ....) قابل خرید و انتقال نمی‌باشد.
داوطلبان بایستی یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا به عنوان بومی تلقی گردند.
الف) محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با روستایا شهرستان مورد تقاضای پذیرش دانش‌آموز بهورزی یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در یک سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت‌نام در روستا محرز گردد.
ب) حداقل دو مقطع کامل تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدایی - راهنمایی و دبیرستان) را در روستا و یا شهرستان مورد تقاضا پذیرش طی کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در یک سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستا محرز گردد.
تبصره 1 : احراز شرایط سکونت از طریق تایید شورای اسلامی و خانه بهداشت و مرکز بهداشتی درمانی مربوطه صورت می‌پذیرد.
تبصره 2: دانشجویان و افرادی که در حال گذراندن طرح و یا انجام دوره خدمت سربازی هستند و در خارج از روستا سکونت داشته‌اند مشروط به آن که شورای اسلامی، خانه بهداشت و مرکز بهداشتی درمانی مربوطه بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت‌های فوق‌الاشاره در روستای مورد تقاضا تایید نمایند بلا مانع است. لذا برای گروه‌های مذکور اقامت در یک سال اخیر ضرورت ندارد.
سن
حداقل سن برای داوطلبان مدرک دیپلم 16 و حداکثر  26(29/11/25 روز) و حداقل سن برای داوطلبان مدرک فوق دیپلم 18 و حداکثر 28(29/11/27 روز) سال تمام می‌باشد. تاریخ (10/ 06 /97  ) مبنای محاسبه سن قرار می‌گیرد .
-    مدت خدمت انجام شده در دوره سربازی بر اساس کارت پایان خدمت برای داوطلبان مرد
-    زمان انجام دوره طرح لایحه نیروی انسانی برای داوطلبان فوق دیپلم به حداکثر سن اضافه خواهد شد.
-    سقف سنی ایثارگران براساس قوانین مربوطه محاسبه می‌شود.
-    در هر صورت حداکثر سن برای داوطلبان دیپلم از28 سال و برای داوطلبان فوق دیپلم از 30 سال تجاوز ننماید.
                               
مواد درسی آزمون :
الف) فوق دیپلم
دروس عمومی ( معارف اسلامی – زبان و ادبیات فارسی - زبان انگلیسی - اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانون ) هر درس 15 سوال و مجموعاً 60 سوال به صورت چهار گزینه ای (با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) می‌باشد .
 مجموعاً 60  نمره ( معادل 30 درصد کل آزمون)
دروس اختصاصی دوره کاردانی ( نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی: 30 سوال - آموزش بهداشت: 15 سوال - آمار حیاتی و اپیدمیولوژی :15 سوال) مجموعاً 60 سوال به صورت چهار گزینه ای (با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) می‌باشد.
که آزمون توانمندی‌های تخصصی مجموعاً 60 نمره ( معادل 30 درصد از کل نمره آزمون ) را به خود اختصاص می‌دهد.
مصاحبه: از داوطلبانی که 80 نمره (معادل 40 درصد از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص می‌دهد مصاحبه به عمل می‌آید.
ب) دیپلم
 سوالات آزمون عمومی از دروس دیپلم کامل متوسطه (شامل دروس زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و دین و زندگی و اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانون هر درس  15 سوال و مجموعاً 60  سوال به صورت چهار گزینه‌ای (با اعمال یک نمره منفی به ازاء هر 3 پاسخ غلط) طراحی می‌شود. مجموعاً 60 نمره (60% از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد.
مصاحبه: مصاحبه 40% از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می‌دهد.
نحوه ثبت نام:
ثبت نام به صورت الکترونیکی از طریق سایت دانشگاه (سامانه استخدام دانشگاه علوم پزشکی گناباد) est.gmu.ac.ir به شرح ذیل انجام می‌پذیرد.
الف)خرید سریال ثبت نام از طریق سایت  به مبلغ000/200  ( دویست هزار ریال)   
ب) اسکن یک قطعه عکس 4×3 که از طریق سایت ارسال گردد.
تبصره : حجم فایل‌های ارسالی باید کمتر از 70 کیلو بایت و فرمتjpg باشد.
 
 
مدارک مورد نیاز:
1-     اصل مدرک تحصیلی و فتوکپی آن
2-     اصل کارت ملی و فتوکپی آن
3-     -اصل شناسنامه و فتوکپی تمام صفحات
4-     اصل کارت پایان خدمت و فتوکپی آن (ویژه برادران)
5-     اصل گواهی تایید صلاحیت اخلاقی، بومی و ساکن بودن در روستا         فرم شماره 1
6-      اصل مدارک دال بر ایثارگری از مراجع ذیر ربط
7-     اصل پرینت برگ تکمیل شده  ثبت نام درخواست شغل
8-     اصل پایان طرح و فتوکپی آن(برای  دارندگان مدرک فوق دیپلم)
9-     عکس 4*3  3 قطعه
10- یک عدد پوشه
توجه: داوطلبان پس از ثبت نام در سایت موظف‌اند اصل مدارک به همراه تصاویر آن را  از شنبه تا چهارشنبه در ساعات ( 8 تا12) و در مهلت ثبت‌نام جهت تطابق به مرکز آموزش بهورزی به آدرس خیابان ناصر خسرو - ناصر خسرو 1/24  طبقه دوم مرکز سلامت جامعه شماره سه الف تحویل و رسید دریافت نمایند.
تذکر : درصورت عدم تحویل مدارک کارت ورود به جلسه برای داوطلب صادر نخواهد گردید.