امروزیکشنبه, 31 شهریور 1398 16:06

کسب ردیف بودجه مستقل برای مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت گناباد

ghadimiمرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی در قانون بودجه سال 1398 دارای ردیف بودجه مستقل با اعتبار مصوب اولیه 10 میلیارد ریال شد.

به گزارش وب‌دا، مدیر بودجه دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: در حالی  که موافقت با ایجاد ردیف مستقل برای این مرکز از سال‌ 1394 از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ گردیده بود ولی در طی این سالها با توجه به ممنوعیت ایجاد ردیف مستقل در بخشنامه های بودجه این امر محقق نشده بود.
محمدرضا قدیمی افزود: خوشبختانه به دنبال پیگیری‌های دکتر باذلی ریاست دانشگاه علوم پزشکی و دکتر محسن زاده معاون توسعه دانشگاه و همچنین دکتر بنایی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و پس از بازدیدی که توسط مهندس شفیعی مدیر عمرانی دفتر آموزشی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه در دی ماه امسال از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفت، این مرکز تحقیقات در بودجه سال آینده دارای ردیف بودجه شد.
مدیر بودجه دانشگاه اظهار داشت: در بین دانشگاههای علوم پزشکی منطقه 9 کشور تنها دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و گناباد توانسته اند برای مراکز تحقیقاتی خود ردیف بودجه مستقل جذب نمایند.
وی با بیان اینکه این مرکز تحقیقات در سال 1381 با عنوان پایگاه تحقیقات جمعیتی تاسیس شده بود، خاطرنشان کرد: موافقت‌های اصولی و قطعی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد به ترتیب در تاریخ‌های88/8/10 و 93/8/25 اخذ شده بود.
یادآور می‌شود، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد به عنوان تنها مرکز تخصصی تحقیقاتی توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت شرق کشور، با جلب مشارکت آگاهانه مردم از طریق توسعه دانش و بینش افراد با رویکرد تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه در راستای توسعه توانمندسازی‌های مردم و همچنین ارتقاء کیفیت زندگی و سلامت آنان گام برمی‌دارد.