امروزیکشنبه, 29 دی 1398 11:38

برگزاری دوره آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع در دانشگاه علوم پزشکی گناباد

اولین مرحله از دوره آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع با حضور 200 نفر از مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد.


به گزارش وب‌دا، کارشناس آموزش کارکنان و امور هیئت علمی دانشگاه گفت: با تاکید دکتر محسن‌زاده، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در خصوص تقویت تکریم و افزایش رضایت‌مندی ارباب رجوع در حوزه‌های تحت پوشش دانشگاه،  این دوره آموزشی، برنامه‌ریزی و اجرایی گردید.
طاهره سازوار گفت: این دوره آموزشی با هدف افزایش دانش شرکت‌کنندگان در زمینه مبانی نظری طرح تکریم، تغییر نگرش و ارتقاء مهارتها در پاسخگویی و ایجاد انگیزش مثبت در برخورد مناسب با ارباب رجوع برگزار می‌گردد.
وی با بیان اینکه این دوره الزامی طی 6 ماه آینده برای همه پرسنل دانشگاه برگزار می‌گردد، افزود: اولین مرحله از این دوره با حضور 200 نفر از مدیران و کارکنان بیمارستان علامه بهلول گنابادی و مراکز خدمات جامع سلامت دانشگاه برگزار گردید.
وی خاطرنشان کرد: با هدف بررسی نتایج این دوره، پایش و ارزشیابی شرکت‌کنندگان در مقاطع سه ماهه توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه انجام خواهد شد.
یادآور می‌شود؛ هادی مهدیزاده رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد، کار تدریس این دوره آموزشی را بر عهده دارد.