امروزدوشنبه, 29 دی 1399 04:25

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستان

دکتر مهدی محسن‌زاده معاون توسعه مدیریت و منابع داشگاه به همراه مدیران حوزه مدیریت توسعه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستان بازدید نمودند.


دکتر محسن‌زاده ضمن بازدید از ستاد شبکه بهداشت و درمان، بیمارستان آیت‌ا... مدنی و مراکز خدمات جامع سلامت مرحوم شریفی مقدم و شهید آقایی، از نزدیک وضعیت ارائه خدمات در بخش‌های مختلف را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
در ادامه این بازدیدها، با هدف بررسی راهکارهای موجود در جهت بهبود هرچه بیشتر ارائه خدمات و مدیریت منابع، جلسه مشترکی با حضور معاون و مدیران معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مسئولین شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان آیت‌ا... مدنی بجستان برگزار و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیم‌های لازم اتخاذ شد.