امروزدوشنبه, 29 دی 1399 05:19

فراخوان پذیرش نیرو بصورت قراردادکار معین در دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دانشگاه علوم پزشکی گناباد، 11 نفر افراد واجد شرایط را از طریق امتحان كتبي و مصاحبه در حيطه‌هاي عمومي و تخصصي پس از طي كردن مراحل گزينش به صورت قرارداد کار معین بکارگیری  می‌نمايد.


به گزارش وب‌دا، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گناباد در نظر دارد براي تأمين نيروهاي مورد نياز خود به استناد تبصره 5 ماده 31 آیین‌نامه اداری استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی مصوب هیأت امناء و از محل مجوز شماره 3371/209/د مورخ 97/05/20 معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع به تعداد 11 نفر، افراد واجد شرایط را از طریق امتحان كتبي و مصاحبه در حيطه‌هاي عمومي و تخصصي پس از طي كردن مراحل گزينش به صورت قراردادکارمعین به شرح ذيل بکارگیری نمايد.

لینک سامانه استخدامی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

1 - شرایط عمومی استخدام
1/1-تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی
-2/1داشتن تابعیت ایران
3/1-داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)
-4/1عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان
5/1-عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
-6/1نداشتن منع استخدام دردستگاه‌های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی
-7/1داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت ، پیمانی و قراردادی دانشگاه و سایر دستگاه‌های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.
-8/1التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
9/1- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می¬شوند بر اساس نظر متخصص طب کار یا کمیسیون پزشکی دانشگاه
-10/1داشتن گواهینامه پایان طرح در رشته های اجباری
 2- شرایط اختصاصی استخدام
1/2-برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد حداکثر35 سال تمام (متولدین 63/03/10 به بعد) ، و برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری حداکثر 40سال تمام (متولدین 58/03/10  به بعد.)
تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
الف) جانبازان و آزادگان، همسرو فرزندان شهدا، همسرو فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، همسر و فرزندان یك‌سال و بالای یك‌سال اسارت و  رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ( دارندگان گواهی از معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا معاونت توسعه مدیریت و منابع جهاد کشاورزی و یا ستاد مشترک نیروهای مسلح (درخصوص کارکنان پایور نیروهای مسلح و نیروهای وظیفه )) از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
ب) افراد خانواده معظم شهداء (شامل پدر ، مادر، خواهر و برادر) تا میزان 5 سال
پ) رزمندگان دارای کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ، به میزان مدت حضور در جبهه
ت) سابقه خدمت کارمندان تمام وقت دولتی حداکثر به میزان 5 سال
ث) مدت خدمت سربازی انجام شده
خ) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف(اجباری یا اختیاری و یا در قالب تمدید طرح) را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق
ضوابط و مقررات پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
الف- مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه  باشند.
تبصره 1 - در خصوص داوطلبانی که به استناد بخشنامه شماره  854/100 مورخ 93/7/16 نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است، همچنین داوطلبانی که به استناد بند 1 بخشنامه شماره 1591/209/د مورخ 1392/05/23 متقاضی انجام خدمات قانونی بدون احتساب ضریب منطقه خدمتی باشند ، در مدت باقیمانده تا سقف قانونی نیازی به ارائه گواهی پایان طرح نداشته و ارسال گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد کفایت می نماید.
 ب- مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح اختیاری که طرح خود را در سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می گذرانند در صورتی می توانند در آزمون استخدامی دانشگاه شرکت نمایند که گواهی موافقت "انصراف از طرح" دانشگاه محل گذراندن طرح خود را ارائه نمایند .
3 - نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز
1/3- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از  روز دوشنبه مورخ 98/02/30 لغایت تا ساعت 24 روز  جمعه مورخه 10/ 98/03   نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی www.est.gmu.ac.ir   اقدام نمایند.
2/3-مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی:
الف) تکمیل برگ درخواست شغل
ب) خرید سریال ثبت نام به مبلغ  300/000 (سیصد هزار ریال)   از طریق سامانه   استخدام   .
ج) یک قطعه عکس 4×3 که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه ارسال شود.
3/3-به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌شود.
 4/3- مدارک مورد نیاز پس از قبولی درمرحله اول امتحان:
داوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت 5 روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی دانشگاه به همراه اصل مدارک به کارگزینی دانشگاه حضوراً ارائه نمایند. دانشگاه موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نماید.
- اصل آخرین مدرک تحصیلی به همراه تصویر آن
- اصل کارت ملی به همراه تصویر آن
- اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن
- اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم به همراه تصویر آن(ویژه برادران)
- اصل پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن یا اشتغال به طرح به همراه تصویر آن
– اصل مدارک دال بر بومی بودن به همراه تصویر آن
- اصل مدارک دال بر ایثارگری ،معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط به همراه تصویر آن
- اصل سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت به همراه تصویر آن
تبصره : مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.
 *تذکرات مهم در خصوص مدارک مورد نیاز:
با توجه به اینکه مدارک متقاضیان ، پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی و تخصصی توسط دانشگاه بررسی خواهد شد ، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان (به ویژه مدارک ایثارگری ، بومی بودن ، گواهی اشتغال به کار و معلولیت عادی) مغایر با شرایط مندرج در این آگهی باشد هیچ گونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد ، و در هر مرحله از آزمون ،اعلام نتایج اولیه ،مصاحبه استخدامی و حتی در صورت پذیرش نهایی ، امتیاز، اولویت یا سهمیه مربوطه از داوطلب سلب خواهد شد و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی ندارد.ضمنا در صورت نیاز، مدارک از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد و تطبیق اولیه انجام شده ، ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.
4 - زمان ومحل توزیع کارت
کارت ورود به جلسه امتحان توانمندی¬های عمومی و تخصصی درروزهای سه شنبه و چهارشنبه  مورخ 98/03/21 لغایت 98/03/22 از طریق سایت اینترنتی به آدرس www.est.gmu.ac.ir   قابل چاپ خواهد بود همچنین زمان ومحل برگزاری امتحان در هنگام توزیع کارت به‌اطلاع داوطلبان خواهد رسید. در صورت هر گونه مغایرت اطلاعات کارت داوطلب باید به کارگزینی دانشگاه مراجعه نمایند.
5 - مواد امتحان برای مقاطع کارشناسی و بالاتر عبارتند از :
به هریک از داوطلبان ، یک دفترچه سوال عمومی و یک دفترچه سوال اختصاصی داده خواهد شد.
کلیه دروس آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهار گزینه ای با ضریب یک (1) برای سوالات حیطه عمومی و ضریب دو (2) برای سوالات حیطه تخصصی طراحی خواهد شد. ضمنا به ازای هر سه پاسخ غلط ، یک پاسخ صحیح حذف خواهد شد.
1/5-امتحان توانمندیهای عمومی شامل: 1- زبان وادبیات فارسی 2 - فن‌آوری اطلاعات 3- معارف اسلامی 4- اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی  -5 هوش و توانمندیهای عمومی
تبصره: اقلیت‌های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می‌باشند وامتیاز آن درسایر موارد امتحان توزیع می‌شود.
6 - نحوه پذیرش داوطلبان و اعلام نتیجه:
الف: تعیین حد نصاب لازم برای نمره بر مبنای کسب حداقل 50 درصد میانگین امتیاز سه نفر دارای بالاترین امتیاز آزمون در هر رشته شغلی خواهد بود.
تبصره- در صورت عدم تامین نیروهای مورد نیاز ممکن است حسب نظر دانشگاه حد نصاب نمره آزمون تا تکمیل ظرفیت کاهش داده شود.
ب: اعلام فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول بر اساس نمره برتر حداکثر تا سه برابر  ظرفیت جهت صحت و راستی آزمایی مدارک از طریق پورتال دانشگاه می باشد.
ج: اعلام نتیجه با توجه به تعداد نیروی مورد نیاز (طبق جدول رشته شغلی مورد نیاز) و با رعایت موارد ذیل:
1-پذیرش افراد بر اساس هفتاد درصد (70%) نمره آزمون کتبی و سی درصد (30%) نمره مصاحبه به ترتیب نمره فضلی خواهد بود.
در انتخاب نهایی پذیرفته شدگان ابتدا اولویت جذب، با بومی شهرستان  محل خدمت تعیین شده در آگهی که حد نصاب نمره لازم را کسب کرده باشند، می باشد.-سپس در صورت عدم تکمیل ظرفیت، ابتدا جذب با نیروی بومی استان و سپس غیربومی استان می باشد.
توجه 1: انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ماخوذه در آزمون کتبی و مصاحبه در هر رشته شغلی با رعایت ظرفیت پیش بینی شده می باشد. در مواردی که نمره کل دو دواطلب در یک رشته شغلی یکسان و مازاد بر ظرفیت باشد، ابتدا نمره آزمون سوالات کتبی تخصصی ملاک انتخاب خواهد بود و در صورت برابر بودن نمره سوالات کتبی تخصصی، انتخاب اصلح از سوی هسته گزینش دانشگاه ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
توجه 2: داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به اداره گزینش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد برای تکمیل پرونده گزینش مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و موسسه افراد ذخیره را به جای وی به گزینش معرفی خواهد کرد.
7)  امتیازات و سهمیه‌های قانونی و نحوه اعمال آنها :
الف) سهمیه ایثارگران
براساس ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، در هر آزمون استخدامی، ابتدا از کل مجوز تخصیص یافته به هر دانشگاه 30% برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد.
الف-1 ) سهمیه 25% ایثارگری :
-         از بین متقاضیان شرکت کننده در آزمون با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران جذب خواهند شد.
الف 2- ) سهمیه 5% ایثارگری
-         استخدام سهمیه 5 درصد صرفا از طریق شرکت در آزمون استخدامی انجام می پذیرد.
-         مشمولین این سهمیه به شرط دارا بودن از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب لازم، ازطریق رقابت با کلیه مشمولین این سهمیه در دانشگاه (به ترتیب نمره مکتسبه ) از حداکثر 5 درصد مجوزهای دانشگاه برخوردار خواهند بود.
-         سهمیه 5 درصد ایثارگران صرفا در مشاغلی اعمال می گردد که ظرفیت پذیرش آنها بیش از یک نفر باشد (در مشاغل با یک نفر ظرفیت، سهمیه مذکور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفا بر اساس نمرات مکتسبه صورت خواهد پذیرفت.)
 ب ) سهمیه معلولین عادی
-         معلولین عادی (با ارائه معرفی نامه از بهزیستی) به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و کسب حدنصاب لازم ، از طریق رقابت با کلیه داوطلبان معلول به ترتیب نمره مکتسبه ، از حداکثر 3 درصد از کل مجوزهای هر دانشگاه برخوردار خواهند بود(مشروط به داشتن سلامت جسمی و روانی لازم برای ایفای شغل مورد نظر.)
-         معلولین محترم می بایست توانایی انجام کاری که استخدام می شوند را  داشته باشند و در صورت عدم تأیید توانایی معلولین توسط دانشگاه مربوطه در مرحله بررسی مدارک یا در مرحله معاینات توسط طب کار ، مرجع رسیدگی به  اعتراض داوطلب معلول ، کمیسیون پزشکی علوم پزشکی شهرستان گناباد می باشد.
-         معلولین مشمول سهمیه 3 درصد جهت استفاده از سهمیه مختص خود ، می بایست در زمان انتخاب شغل ، مشاغلی را انتخاب نمایند که تعداد مورد نیاز ظرفیت آن مشاغل بیش از یک نفر باشد.(در مشاغل با یک نفر ظرفیت ، سهمیه مذکور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفا براساس نمرات مکتسبه صورت خواهد پذیرفت.)
پ) سهمیه آزاد  
کلیه سهمیه استخدامی پس از کسر سهمیه های استخدامی ایثارگران (مندرج در بند الف) و معلولین عادی (مندرج در بند ب ) به داوطلبان بومی شهرستان در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حدنصاب نمره ، به ترتیب نمره فضلی ، اختصاص یافت. در صورتی که ظرفیت مورد نیاز هریک از رشته های شغلی مندرج در آگهی استخدام ازبین داوطلبان بومی شهرستان، تکمیل نگردد،پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان با اولویت بومی استان و سپس داوطلبان غیربومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد.
7-1 ) داوطلب بومی به ا فرادی اطلاق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشد:
الف) شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
ب) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح(اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
ج) داوطلب یا پدر، مادر ویا همسر وی، حداقل چهار(4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.(پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.
د) داوطلب حداقل چهار(4) سال از سنوات تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان ویا استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
تبصره 1) داوطلبان در صورتی می توانند از شرایط بومی اعلام شده برای والدین خود (موضوع بندهای ب و ج) استفاده نمایند که زمان تحقق موضوع (اشتغال، بازنشستگی یا پرداخت حق بیمه) مربوط به پس از تاریخ تولد داوطلبان باشد .
تبصره 2) پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده (موضوع بند ج) صرفاً توسط یکی از موارد (یا پدر یا مادر یا همسر) قابل احتساب است .
تبصره 3) در خصوص احتساب سنوات پرداخت بیمه (موضوع بند ج) صرفاً به پرداخت هایی که در قبال اشتغال فرد صورت گرفته باشد، لحاظ خواهد شد. (پرداخت بیمه روستایی، بیمه در قبال خدمات درمانی، بیمه دوران سربازی و ... مورد قبول  نمی باشد)
تبصره 4) در خصوص بند ج شرایط "بومی شهرستان"، شهرستان محل خدمت (کارگاه) که بیمه بابت آن پرداخت شده است ملاک عمل می باشد (نه شهرستان و شعبه صادر کننده گواهی پرداخت حق بیمه)
تبصره 5) در خصوص بند ب موارد "بومی شهرستان" و "بومی استان"، محلی که فرد در آن بازنشسته شده است ملاک عمل می باشد. (نه محل انتقال مستمری بازنشستگی)
تبصره6: مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.
تبصره7: درصورتي كه ظرفيت مورد نياز هريك از رشته هاي شغلي مندرج در آگهي از بين متقاضيان بومي شهرستان تكميل نگردد، پذيرش بقيه افراد تا تكميل ظرفيت و همچنين انتخاب افراد ذخيره از بين داوطلبان با اولويت بومي استان و سپس متقاضيان غير بومي همان رشته شغلي به ترتيب نمره فضلي صورت مي پذيرد .
7-2 داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بود.
7-3 مدارك تحصیلی بالاتر يا پائین¬تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل در آگهي استخدامي و همچنين  مدارک معادل، براي شركت در امتحان و استخدام معتبر نمي‌باشد.
7-4– داوطلبانی که در حال تحصیل در مقطع بالاتر (دانشجو) باشند به شرط اینکه فارغ التحصیل نگردیده و منجر به اخذ مدرک نگردد مجاز به شرکت در آزمون می باشند.بدیهی است در صورتیکه داوطلب جزو قبول شدگان نهایی آزمون قرار گیرد ملزم به انصراف قطعی از تحصیل خواهد بود.
7-5 مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت صدور حکم استخدام، حکم مزبور لغو وبلااثر می‌گردد.
7-6-انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلي با رعايت ظرفيت پيش بيني شده می¬¬باشد. در مواردی که نمره کل دو داوطلب در يك رشته شغلي یکسان و مازاد بر تعداد ظرفيت اعلام شده در آگهی استخدامی باشد، ابتدا نمره آزمون توانمندی¬های تخصصی ملاک انتخاب خواهد بود؛ و در صورت برابر بودن نمره آزمون توانمندی¬های تخصصی، انتخاب اصلح از سوي هسته گزينش، ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
7-8 داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره به¬جای وی به گزینش معرفی خواهد شد.
7-9- پذیرفته‌شدگان اصلی پس از اعلام نهایی حداکثر یکماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل استخدام به واحد استخدام مؤسسه مراجعه نمایند.
7-10هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طریق سایت اینترنتی به صورت همزمان خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.
7-11 باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.
داوطلبان بایستی به مبنای تاریخ های اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند .لازم به ذکر است ملاک عمل محاسبه سن ،تاریخ گواهی فراغت از تحصیل ، معافیت دائم و پایان خدمت وظیفه ، تاریخ پایان طرح ، انصراف از استخدام پیمانی در سایر دستگاها و98/03/10 (آخرین روز ثبت نام) می‌باشد .


 داوطلبان موظند هر 24 ساعت برای اطلاع از اخبار و اطلاعیه‌ها از سایت بازدید نمایند.
نتایج اولیه و نهایی آزمون از طریق سایت دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.