امروزپنج شنبه, 02 ارديبهشت 1400 18:10

بازدیدهای ستاد تسهیلات نوروزی دانشگاه در اولین روز سال جدید

معاون توسعه مدیریت و منابع و جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در ستاد نوروزی در اولین روز فروردین 1400 از بیمارستان آیت الله مدنی، پایگاه اورژانس، ستاد شبکه و مرکز شهید قنبر آقایی بجستان بازدید کرد.1-1-1400

به گزارش وب‌دا، دکتر ایرج مرادی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به همراه مدیر روابط عمومی و کارشناس حراست دانشگاه، در کشیک یکم فروردین 1400دانشگاه علوم پزشکی گناباد با سفر به شهرستان بجستان، از بیمارستان آیت الله مدنی بجستان، پایگاه اورژانس، ستاد شبکه و مرکز خدمات جامع سلامت شهید قنبر آقایی بازدید کرد و ضمن تبریک سال نو و تقدیر از تلاش های همکاران، روند ارائه خدمات و آمادگی پرسنل را مورد ارزیابی قرار داد.