امروزپنج شنبه, 02 ارديبهشت 1400 17:44

اطلاعیه شماره «2» آزمون استخدام پیمانی بهمن ماه 1399

اطلاعیه شماره 2 آزمون استخدامی بهمن ماه 1399 دانشگاه علوم پزشکی گناباد با موضوع زمان بندی بررسی مدارک منتشر شد.etelaeye02

از آنجا که در نظر است بررسی مدارک مربوط به آزمون استخدامی بهمن ماه 1399، مطابق با جدول زمانبندی فرم پیوست صورت پذیرد، ضروری است معرفی شدگان مرحله بررسی مدارک صرفا در زمان و روز اعلام شده جهت تحویل مدارک خود به آدرس: خراسان رضوی، گناباد، میدان غدیر، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، معاونت توسعه مدیریت منابع، واحد استخدام مراجعه نمایند.

 

تذکرات مهـم:
1- لیست اعلام شده به میزان یک برابر ظرفیت و یا 3 برابر ظرفیت برای شغل های دارای مصاحبه تخصصی (بر اساس اظهارات داوطلب هنگام ثبت نام) صرفأ جهت بررسی اولیه مدارک افراد و به صورت مشروط می باشد. لذا پس از بررسی و تأیید مدارک و مستندات ارائه شده توسط داوطلب و ثبت اطلاعات، نتیجه نهایی در سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است طبق مفاد آگهی منتشرشده از سوی سازمان مذکور، اعلام نتیجه نهایی منوط به بررسی مدارک اعلامی می باشد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده در آگهی برعهده شخص داوطلب بوده و چنانچه صحت اطلاعات اعلام شده توسط آنها در آزمون محرز نگردد، اولویت افراد کان لم یکن تلقی و از بین سایر متقاضیان به ترتیب اولویت های مقرر قانونی مندرج در آگهی جهت بررسی مدارک دعوت به عمل خواهدآمد.
2- لازم است داوطلبین گرامی شخصاً و فقط در زمان تعیین شده مندرج درجدول (با توجه به رعایت دستورالعمل های بهداشتی) جهت تحویل مدارک مراجعه نمایند. بدیهی است عدم مراجعه در زمان مقرر به منزله انصراف تلقی گردیده و اولویت متقاضی کان لم یکن محسوب و سایر متقاضیان واجد شرایط جایگزین می گردند.
3- اخذ مدارک استخدامی به هیچ وجه تعهد استخدامی ایجاد نخواهد کرد و اعلام نتایج نهایی پس از بررسی نمرات مأخوذه در آزمون و اعمال سهمیه های مربوطه صورت خواهد گرفت.
4- به استناد بند 2 تذکرات آگهی استخدامی درصورتی که برای برخی از رشته های تحصیلی درآگهی استخدامی منتشره، گرایش خاصی ذکرشده باشد، صرفا فارغ التحصیلان همان رشته و گرایش تحصیلی می توانند در آزمون ثبت نام نمایند.
5- به استناد بند 3 تذکرات آگهی استخدامی ارائه هرگونه گواهی از مراجع مختلف مبنی برتطابق رشته ها و یا گرایش های تحصیلی با رشته و یا گرایش تحصیلی عنوان شده درآگهی استخدامی جهت ادامه فرایند استخدام موضوعیت نداشته و صرفا عین رشته ها و یا گرایش های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی ملاک عمل می باشد.
6- مدرک مورد نیاز امتیاز اشتغال در واحدهای درگیر با کرونا: فرم تأیید شده سوابق خدمتی مشمولین امتیاز ویژه در زمینه مقابله با کرونا برطبق اطلاعیه شماره 1 اقدام گردد. برای متقاضیانی که بغیر از دانشگاه علوم پزشکی خدمت نموده اند حداکثر تا تاریخ 20/01/1400 مهلت دارند تا نسبت به ارائه فرم تایید شده به واحد امور استخدام اقدام نمایند.
7- فقط کسانی می بایست فرم امتیاز بندی کرونا را تکمیل نمایند که در زمان ثبت نام قسمت مربوطه را انتخاب نموده باشند و سایر افراد نیازی به تکمیل این فرم ندارند.
8- بدیهی است به مدارک ارائه شده پس از مهلت اعلام شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدارک مورد نیـاز( مدارک بایستی به ترتیب ذکر شده داخل پوشه تحویل اداره استخدام گردد):
1- پرینت کارنامه مندرج در سایت سازمان سنجش آموزش پزشکی کشور که بر اساس آن داوطلب، مجاز به معرفی بررسی مدارک شناخته شده است.
2- اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه
3- اصل و تصویر کارت ملی (دوطرف) در مواردی که کارت ملی جدید تحویل نگردیده، ارائه برگه رسید کارت ملی الزامی است.
4- عکس 4*3 (3قطعه) پشت نویسی شده مشخصات سجلی
5- اصل و تصویرکارت پایان خدمت و یا معافیت دائم به صورت پشت و رو (ویژه آقایان)
6- اصل و تصویرگواهی پایان یا معافیت از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ویژه رشته های طرح اجباری
7- گواهی اشتغال به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (صرفا ویژه مشمولین تداوم طرح)
8- گواهی موافقت یا انصراف از طرح اختیاری (ویژه مشمولین طرح اختیاری که شاغل درسایر دانشگاه ها یا سازمان های تابعه وزارت)
9- اصل و تصویر مدرک تحصیلی مورد نیاز مندرج در آگهی و یا گواهی فراغت از تحصیل و یا گواهینامه موقت تحصیلی

تذکر1: برای داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد، در صورت وجود قید مرتبط بودن مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی، ارائه گواهینامه مقطع تحصیلی قبلی نیز الزامی است.
تذکر2: داوطلبانی که دارای مدرک تحصیلی بالاتر اعم از رشته تحصیلی مرتبط یا غیر مرتبط با شرایط احراز مشاغل مورد عمل دانشگاه می باشند، ارائه گواهینامه یا مدرک تحصیلی بالاتر نیز الزامی است.

10- اصل و تصویرکارت و همچنین گواهی ایثارگری (خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان) معتبر از مراجع ذیصلاح با تأیید معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و معاونت توسعه و منابع وزارت جهاد کشاورزی و جهت استفاده از سهمیه ایثارگری رزمنده یا فرزند رزمنده با قید حضور حداقل 6 ماه خدمت داوطلبانه در جبهه.

تذکر3: تصویر تمام صفحات شناسنامه پدر، مادر یا همسر در صورت استفاده از سهمیه ایثارگران (ویژه داوطلبان ایثارگر مشمول سهمیه جانبازان، آزادگان و رزمندگان)
تذکر 4: کارت های ایثارگری قدیم ملاک عمل بررسی مدارک نمی باشد و الزمی است گواهی های ایثارگری ویژه رزمندگان دارای حداقل شش ماه حضور داوطلبانه، بروز و از طریق مراجع ذیصلاح اخذ شود.
تذکر 5: کانون بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران مرجع تایید برای گواهی ایثارگری نمی باشد.

11- گواهی معتبر از سازمان بهزیستی استان محل اقامت جهت استفاده از سهمیه معلولین عادی با قید عبارت:
1-  استفاده از سهمیه 3 %استخدامی  2 - تأیید اینکه معلولیت آنها مانع انجام فعالیت در رشته شغلی مورد نظر نباشد.
12- گواهی مربوط به مفاد تبصره بند الف شرایط اختصاصی استخدام (شرایط سنی) مندرج در صفحه 3 دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون
13- اصل و کپی گواهینامه رانندگی برای متقاضیان رشته شغلی فوریت های پزشکی (پشت و رو).
14-  مدارک مورد نیاز جهت تایید امتیاز بومی شهرستان ) صرفا ویژه داوطلبانی که در فرم خود اظهاری خود را مشمول این امتیاز دانسته اند)
 الف- شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.

 ب- سکونت داوطلب به مدت حداقل ده سال با ارائه استشهاد محلی (براساس فرم پیوست مندرج در صفحه 496) ممهور به مهر نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) احراز گردد.
ج- داشتن سابقه تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا با تأیید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه می تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط استشهاد محلی مبنی برتایید ساکن بودن مالک عمل قرارگیرد..
15- ارائه اصل به همراه تصویر سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت و بر اساس اظهارات متقاضی.

madarek-4