امروزچهارشنبه, 02 بهمن 1398 04:54

بازدید رئیس دانشگاه از پروژه دانشکده پزشکی

رئیس دانشگاه با حضور در محل پردیس، از میزان پیشرفت پروژه دانشکده پزشکی بازدید کرد.
به گزارش وب‌دا، دکتر رضا احمدی در این بازدید که معاون آموزشی، معاون درمان، معاون توسعه مدیریت و منابع و رئیس دانشکده پزشکی حضور داشتند، در طبقات مختلف این پروژه حضور یافت و از نزدیک در جریان وضعیت موجود و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه قرار گرفت.
وی در حاشیه این بازدید گفت: با توجه به جذب چندین دوره دانشجوی پزشکی و لزوم تامین فضای فیزیکی مناسب و مجهز، اتمام این پروژه ضروری است.
مدیر دفتر فنی هم در جریان این بازدید، به تشریح اقدامات صورت گرفته و فضاهای پیش بینی شده در این پروژه پرداخت.
مهندس یعقوبی با بیان اینکه این پروژه در سه طبقه و با زیربنای 5780 متر مربع احداث می‌شود، تصریح کرد: فاز نخست این پروژه  در سال 1375، تا مرحله سفت کاری انجام شد و مجددا عملیات اجرایی آن در سال 1392 آغاز گردید که در این مرحله عملیات مقاوم سازی و سبک سازی آن انجام شد.
وی با اشاره به رشد 60درصدی این پروژه، افزود: برای  احداث ساختمان دانشکده پزشکی تا کنون 12 میلیارد ریال هزینه شده است. وی با بیان اینکه این ساختمان شامل کلاس، آزمایشگاه ،  اتاق اساتید و اتاق‌های اداری است، اظهار داشت: برای تکمیل این پروژه به 20 میلیارد ریال دیگر اعتبار نیاز است.