امروزجمعه, 04 بهمن 1398 09:20

آزمون پذیرش دانش آموز بهورزی برگزار شد

آزمون پذیرش دانش آموز بهورزی در ساختمان آموزشی پردیس دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب‌دا، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه هم در حاشیه برگزاری این آزمون گفت: با هدف تامین بهورزان مورد نیاز در واحدهای تحت پوشش، طبق مفاد دستورالعمل پذیرش دانش آموز بهورزی و پس از اعلام آگهی پذیرش، از داوطلبان بومی دیپلم و فوق دیپلم واجد شرایط ثبت نام به عمل آمد.
دکتر مرتضی تجددی با بیان اینکه در این آزمون 266 زن و 97 مرد شرکت داشتند، افزود: از این تعداد، 19 نفر پس از سنجش توانمندیهای عمومی و تخصصی از طریق آزمون کتبی و مصاحبه و احراز صلاحیت‌های عمومی، پذیرش خواهند شد.
وی افزود: پذیرفته شدگان پس از یک دوره آموزشی دو ساله، در 15 خانه بهداشت روستاهای دلویی، خیبری، بیلند، رهن، باغ آسیا، روشناوند، مند، نوده پشنگ، شهرک بیلند، گیسور، استاد، جزین، مزار، زین آباد و سردق مشغول ارائه خدمت خواهند شد.