امروزپنج شنبه, 25 مهر 1398 09:23

تصویب و توزیع اعتبارات عمرانی و جاری خراسان رضوی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان

در دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی که محمدرضا قدیمی، مدیر بودجه به نمایندگی از دانشگاه علوم پزشکی گناباد حضور یافته بود، جدول توزیع اعتبارات عمرانی و جاری این استان تصویب شد.

ادامه مطلب...

دومین جلسه کارگروه آمایش سرزمین، آمار، محیط زیست وتوسعه پایدار برگزار شد

مدیر بودجه دانشگاه علوم پزشکی گناباد در دومین جلسه کارگروه آمایش سرزمین، آمار، محیط زیست وتوسعه پایدار که در محل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی برگزار گردید، حضور یافت.

ادامه مطلب...

حضور مدیر بودجه دانشگاه در جلسه بررسی پیشنهادات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان

مدیر بودجه دانشگاه علوم پزشکی گناباد در جلسه بررسی پیشنهادات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان خراسان رضوی که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد، حضور یافت.

ادامه مطلب...

جلسه مدیران مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی و دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی در دیوان محاسبات

مدیر امور مالی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در جلسه مدیران مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی و دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی که در دیوان محاسبات برگزار شد، حضور یافت.

ادامه مطلب...

51 نفر از کارکنان دانشگاه در اولین المپیاد ورزشی کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور حضور یافتند

51 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در اولین المپیاد ورزشی کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور حضور یافتند.

ادامه مطلب...

کارگاه آموزشی شناسایی قیمت تمام شده هزینه حقوق و مزایای پرسنلی برگزار شد

مسئول دایره حقوق و دستمزد و کارشناس اعتبارات مدیریت مالی دانشگاه در جلسه آموزشی شناسایی قیمت تمام شده هزینه حقوق و مزایای پرسنلی حضور یافتند.

ادامه مطلب...

جلسه بررسی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم برگزار شد

جلسه بررسی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم با حضور مدیر مالی و کارشناسان حوزه ستادی دانشگاه و همچنین مسئولین مالی و کارشناسان حوزه های مختلف دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب...