مسابقات طناب کشی دانشجویان برگزار شد.

  • پرینت

مسابقات طناب کشی گرامیداشت هفته خوابگاه ها با شرکت بیش از یکصد و چهل دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در دو بخش دختران و پسران برگزار شد.

به گزارش وبدا ، کارشناس تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی گناباد با بیان اینکه این مسابقات در دو بخش دانشجویان دختر و پسر برگزار شد ، گفت: در بخش دختران پس از رقابت بیش از نود دانشجو در قالب نوزده تیم ، سه تیم برتر انتخاب و با اهدا لوح تقدیر و جوایزی از آنان تجلیل شد.
خانم روحانی افزود: در بخش دانشجویان پسر نیز پنجاه نفر در قالب ده تیم با هم به رقابت پرداختند که در پایان به سه تیم برتر لوح تقدیر و جوایزی اهدا شد.