امروزچهارشنبه, 01 اسفند 1397 23:41

تقدیر معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت از دبیر شورای انضباطی دانشگاه

lohمعاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، از دبیر شورای انضباطی دانشگاه برای برگزاری کارگاه آموزشی دبیران و کارشناسان شوراهای انضباطی قدردانی کرد.
به گزارش وبدا، دکتر فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ارسال لوح تقدیر از هادی نعمتیان دبیر شورای انضباطی دانشگاه برای برگزاری کارگاه آموزشی دبیران و کارشناسان شوراهای انضباطی  10 دانشگاه علوم پزشکی (مشهد، اصفهان، خراسان شمالی، سمنان، خراسان جنوبی، شاهرود، گلستان، سبزوار، نیشابور و تربت حیدریه) که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در روزهای 8 و 9 آبان برگزار شد، تقدیر نمود.
در همین راستا، دکتر صرامی، دبیر شورای مرکزی انضباطی وزارت بهداشت نیز با ارسال لوح دیگری از خانم پورشافعی، کارشناس شورای انضباطی دانشگاه تقدیر نمود.