امروزسه شنبه, 20 آذر 1397 19:56

دکتر مینوئیان به عنوان معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ابقاء شد

طی حکمی از سوی دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دکتر محمدحسن مینوئیان حقیقی به عنوان معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ابقاء گردید.Minoeeyan به گزارش وب‌دا، متن حکم صادره به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر محمدحسن مینوئیان حقیقی
معاون محترم فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

با توجه به تخصص، تجربه و تعهد جنابعالی به موجب این ابلاغ در سمت « معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه» ابقاء می شوید. امید است با اتکال به ذات باریتعالی و رعایت جوانب شرعی و قانونی انجام وظیفه نمایید.
امیدوارم با همکاری و تعامل سازنده با حوزه های تحت پوشش این معاونت و بهره گیری از تجارب گذشته، نهایت تلاش خود را در جهت پویایی و ارتقاء شاخص های فرهنگی و ساماندهی امور دانشجویی دانشگاه به عمل آورید.

                                                                                                   دکتر جواد باذلی
                                                                                                   رئیس دانشگاه