امروزیکشنبه, 30 تیر 1398 13:55

درخشش دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت

کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد، در مرحله نهایی بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت، حائز رتبه‌های برتر شدند.


در مرحله کشوری بخش معارف این جشنواره که در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد، در رشته صحیفه سجادیه در بخش کارکنان، صدیقه بسکابادی و در رشته مفاهیم نهج البلاغه در بخش دانشجویان، فاطمه بازداد، مقام‌های اول کشوری این جشنواره را کسب نمودند.
در بخش آوایی و در رشته قرائت تحقیق دانشجویان، سید محمد طباطبایی مقدم، به مقام دوم کشوری و در بخش هنری نیز، در رشته معرق کارکنان، احسان سبزه مقدم، به مقام سوم کشوری دست یافتند.
شایان ذکر است: در بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت در مرحله دانشگاهی، ۵۰۰ نفر از دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  در رشته‌های مختلف بخش‌های آوایی، معارف قرآنی، ادبی، هنری، فناوری و پژوهشی ثبت نام کرده بودند.