امروزسه شنبه, 01 مهر 1399 23:10

دانشجویان فعال فرهنگی، بازوهای توانمند حوزه فرهنگی دانشگاه هستند

مدیر تعالی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در مراسم تقدیر از فعالان فرهنگی دانشگاه، دانشجویان فعال فرهنگی را بازوهای توانمند حوزه فرهنگی این دانشگاه دانست.


حسین توکلی ثانی در این مراسم که در سالن ابن‌سینا پردیس دانشگاه برگزار شد، گفت: دانشجویان فعال فرهنگی به رغم حذف کار دانشجویی و بدون هیچ چشم داشتی به عنوان بازوهای توانمند حوزه فرهنگی برای پیشبرد اهداف فرهنگی دانشگاه تلاش می‌کنند.
وی با بیان اینکه در حوزه جشنواره‌های قرآن و عترت و سیمرغ، نسبت به دوره‌های قبلی رشد ۲۰ درصدی داشتیم، افزود: تعداد ۵۸۶ اثر در بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت و تعداد ۱۳۲۰ اثر نیز در دهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ توسط اساتید، کارکنان و دانشجویان این دانشگاه ثبت شده است.
مدیر تعالی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی گناباد ادامه داد: در حوزه نشریات، ۱۵ نشریه فعال داریم و در این نیمسال تحصیلی نیز حدود ۷ نشریه جدید مجوز گرفتند که با وضع قوانین جدی، توالی انتشار این نشریات به صورت منظم در بازه زمانی خاص انجام می‌گیرد.
توکلی ثانی ابراز کرد: تعداد ۱۲ انجمن علمی و ۱۰ کانون مختلف به صورت فعال داریم که فعالیت‌های متنوعی توسط هر کدام از آنها انجام شده است.
یادآور می‌شود، در این مراسم از فعالین فرهنگی شامل دبیران کانون‌های امور فرهنگی، مدیران مسئول نشریات فعال، دبیران انجمن‌های علمی، فعالین فرهنگی دفتر نهاد مقام معظم رهبری و دبیران سرویس و خبرنگاران مفدا دانشگاه علوم پزشکی گناباد تقدیر شد.