امروزپنج شنبه, 12 تیر 1399 15:59

کسب رتبه سوم قرائت در شانزدهمین جشنواره قرآنی اساتید و کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

معاون دانشجویی فرهنگی گفت: این جشنواره قرآنی با حضور چهار صد و پنجاه نفر از اساتید و کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در ده رشته ، به مدت سه روز در دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار شد .
حسن ایرانی افزود: در این مسابقات ، پنج نفر از اساتید و کارکنان دانشگاه نیز حضور داشتند که در پایان ، محمود رضا متقی موفق شد در رشته قرائت تحقیق رتبه سوم را کسب نماید.