امروزسه شنبه, 06 اسفند 1398 16:42

بازدید دکتر آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت از بیمارستان 22 بهمن گناباد

دکتر محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان آموزشی ـ درمانی 22 بهمن گناباد بازدید کرد.
به گزارش وب‌دا، در این بازدید علاوه بر دکتر آقاجانی، دکتر رضائی رئیس اداره بودجه، خانم بابایی رئیس اداره مامایی و ذهبی مسئول دبیرخانه هیئت‌های امناء و سفرهای استانی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، معاون درمان دانشگاه، رئیس بیمارستان و جمعی از مدیران دانشگاه و بیمارستان هم حضور داشتند.
دکتر آقاجانی در این بازدید ضمن عیادت از بیماران بستری در بخش‌ها و خداقوت به کادر درمانی، وضعیت ارائه خدمات را در بخش‌های مختلف همچون اورژانس، داخلی و کلینیک تخصصی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.