امروزیکشنبه, 29 مهر 1397 23:09

بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از بیمارستان علامه بهلول

معاون درمان، مدیر نظارت بر درمان و جمعی از کارشناسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از بیمارستان علامه بهلول گنابادی بازدید کردند.


به گزارش وب‌دا، دکتر بهروز معاون درمان، دکتر حیدری مدیر نظارت بر درمان و جمعی از کارشناسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با حضور در بیمارستان علامه بهلول گنابادی، از بخش‌های مختلف این بیمارستان بازدید کردند.
در این بازدید که دکتر معصوم‌زاده معاون درمان، دکتر پاسبان مدیر نظارت بر درمان، مهندس یعقوبی مدیر دفتر فنی دانشگاه و  دکتر صاحبان‌ملکی رئیس بیمارستان علامه بهلول گنابادی به همراه جمعی از کارشناسان معاونت درمان و بیمارستان علامه بهلول گنابادی حضور داشتند، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه و هیئت همراه با مدیران و کارشناسان دانشگاه  به تبادل نظر  در مورد تجربیات راه اندازی بیمارستان علامه بهلول گنابادی پرداختند.
شایان ذکر است که بیمارستان امام حسین(ع) تربت حیدریه مراحل ساخت خود را پشت سر می‌گذارد و  این بازدید بمنظور تبادل نظر بین کارشناسان هر دو دانشگاه برای استفاده از تجربیات تکمیل و راه اندازی بیمارستان علامه بهلول گنابادی در روند احداث و تکمیل بیمارستان امام حسین (ع) انجام شد.