امروزیکشنبه, 29 مهر 1397 23:08

همه اعضای سازمان نظام پزشکی می توانند در انتخابات شرکت کنند

دکتر آقاجانی گفت: در هفتمین انتخابات سازمان نظام پزشکی حدود 247 هزار عضو سازمان نظام پزشکی، واجد شرایط رای هستند که می توانند به 5 هزار و 176 کاندیدای تایید صلاحیت شده رای دهند.


به گزارش وبدا، دکتر محمد آقاجانی در همایش کشوری هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی، اظهار داشت: در میان کاندیداهای تایید صلاحیت شده، 61 درصد مربوط به گروه پزشکی هستند و 75 درصد از کاندیداها مرد و 25 درصد زن هستند.

وی از تایید 200 حوزه انتخابیه برای اخذ رای حضوری از اعضای سازمان نظام پزشکی کشور خبر داد و گفت: انتخابات نظام پزشکی در 8 حوزه انتخابیه به دلیل عدم ثبت نام کافی کاندیداها، به میاندوره ای موکول شد اما از 200 حوزه انتخابیه تایید شده، 58 حوزه، دارای هیات مدیره 17 نفره و 142 حوزه، دارای هیات مدیره 11 نفره خواهند بود.

رییس ستاد مرکزی اجرایی هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه تعداد کاندیداهای تایید صلاحیت شده هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی نسبت به دوره گذشته، 9 درصد رشد داشته است، افزود: قطعا افزایش تعداد کاندیداهای تایید صلاحیت شده به مشارکت بیشتر اعضای نظام پزشکی در انتخابات کمک می کند.

دکتر آقاجانی یادآور شد: با تایید هیات نظارت مرکزی، انتخابات این دوره سازمان نظام پزشکی به دو شکل حضوری و الکترونیک برگزار می شود و افراد می توانند یا به صورت حضوری و یا الکترونیک، رای خود را ثبت کنند.

وی تصریح کرد: هر یک از افرادی که محل خدمت خود را مشخص و اصلاح نکرده باشند در روز انتخابات می توانند با ارائه مدرک قانونی مانند پروانه مطب یا حکم کارگزینی استخدام در دستگاه های دولتی یا قرارداد با بخش خصوصی و یا کارت دستیاری و گواهی اشتغال در دانشگاه برای دستیاری، رای خود را ثبت کنند و هیچ یک از اعضای سازمان نظام پزشکی را از رای دادن محروم نخواهیم کرد.

رییس ستاد مرکزی اجرایی هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی حضور دستیاران گروه های پزشکی در انتخابات نظام پزشکی را مجاز دانست و گفت: این افراد می توانند در محلی که قبل از دستیاری فعالیت می کرده و دارای پروانه مطب هستند، رای بدهند و یا اینکه در محل فعلی در صورتی که کارت دستیاری یا گواهی اشتغال به فعالیت داشته باشد می توانند رای خود را ثبت کنند بنابراین دستیاران در یکی از این دو صورت می توانند رای بدهند.

دکتر آقاجانی تصریح کرد: اگر فردی در انتخابات الکترونیک شرکت کرد، با توجه به استعلام سامانه، نمی تواند به صورت حضوری رای بدهند و افرادی که مانند دستیاران می توانند در دو حوزه رای بدهند، فقط رای یک حوزه ثبت خواهد شد و سامانه از رای مجدد فرد، جلوگیری می کند.

وی در خصوص رای دادن وکالتی، گفت: به هیچ عنوان رای دادن وکالتی در هیچ یک از انتخابات کشور، مورد تایید نیست و در حال حاضر که انتخابات الکترونیک در نظر گرفته شده، بهانه ای برای رای دادن وکالتی نخواهد ماند.

به گفته رییس ستاد مرکزی اجرایی هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی، پاتولوژیست ها می توانند یا به کاندیداهای گروه پزشکی و یا به کاندیداهای گروه علوم آزمایشگاهی رای بدهند.

دکتر آقاجانی یادآور شد: افرادی که به تازگی فارغ التحصیل شده و فاقد پروانه مطب هستند، به شرط اشتغال، می توانند در انتخابات نظام پزشکی شرکت کنند و این افراد با ارائه مدرکی که نشان بدهد طرح نیروی انسانی یا ضریب کا خود را در یک محل آغاز کرده اند، می توانند در انتخابات شرکت کرده و رای خود را ثبت کنند.