امروزدوشنبه, 30 ارديبهشت 1398 09:16

برگزاری کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیرمادر

دومین کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیرمادر در سال 96 با حضورمعاونان و کارشناسانی از معاونت‌های بهداشت و درمان، شبکه بهداشت و درمان بجستان و بیمارستان علامه بهلول گنابادی برگزار شد.


به گزارش وب‌دا، در راستای ارتقاء سلامت کودکان دومین کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیرمادر در سال 1396 در اتاق اجلاس حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.
دکتر ایرج مرادی، معاون بهداشت دانشگاه در ابتدای این جلسه با اشاره به اهمیت ترویج تغذیه با شیر مادر، اثرات مهم اجرای 10 اقدام بیمارستان‌های دوستدار کودک را ارائه کرد.
خانم عجم کارشناس ترویج تغذیه با شیر مادر معاونت درمان دانشگاه نیز در ادامه این جلسه، به بیان مداخلات صورت گرفته در راستای ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان علامه بهلول گنابادی پرداخت.
بیان و ارائه نظرات و پیشنهادات اعضای کمیته درباره راهکارهای ترویج تغذیه با شیر مادر از دیگر برنامه‌های این جلسه بود.