امروزجمعه, 03 خرداد 1398 19:52

آغاز سراسری ثبت ملی اطلاعات پرستاران و گروه‌های وابسته

مدیر پرستاری دانشگاه از آغاز برنامه ثبت ملی اطلاعات پرستاران و گروه‌های وابسته (پرستار، اتاق عمل، فوریت‌های پزشکی، بهیار، کمک بهیار و کمک پرستار) خبر داد.


به گزارش وب‌دا، خانم مصباح با بیان این خبر، گفت: به منظور جمع‌آوری اطلاعات دقیق و به روزرسانی کادر پرستاری در تمام بخش‌های کشور و برنامه‌ریزی نیروی انسانی، برنامه ثبت ملی اطلاعات پرستاران و گروه‌های وابسته آغاز شده است.


وی از پرستاران و گروه‌های وابسته شامل افراد شاغل، بازنشسته، بیکار و منتظر در لیست طرح نیروی انسانی خواست تا با مراجعه به سامانه ثبت ملی اطلاعات پرستاران و گروه‌های وابسته به نشانی Rn.behdasht.gov.ir ، نسبت به اطلاعات و دریافت کد رهگیری اقدام کنند.


وی یادآور شد: این کد رهگیری به عنوان ثبت موقت اطلاعات در سامانه ثبت ملی اطلاعات پرستاران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.