امروزدوشنبه, 27 خرداد 1398 13:49

کمیته دانشگاهی ارتقاء سلامت مادران برگزار شد

جلسه کمیته دانشگاهی ارتقاء سلامت مادران به منظور تحلیل اطلاعات با هدف طراحی مداخلات جهت بهبود کیفیت مراقبت‌ها و ارتقاء سلامت مادران و تصمیم‌گیری در موارد مهم مربوط به حوزه زنان دانشگاه برگزار شد.


به گزارش وب‌دا، در ابتدای این جلسه که با حضور معاون بهداشت و جمعی از مدیران بیمارستان‌ها و کارشناسان برنامه مادران ستادی برگزار شد، معاون درمان دانشگاه بر اهمیت روند سیستماتیک و نظام‌مند جهت ارزیابی کیفیت ارائه خدمات در حوزه زنان تأکید کرد.
دکتر مشاری اظهار کرد: آنالیز وضعیت موجود به سیاست‌گذاری اطلاعات برنامه ترویج زایمان ایمن و کاهش عوارض شدید بارداری و مرگ و میر مادران تأثیر بسزایی خواهد داشت.
در ادامه این جلسه، تجزیه و تحلیل گزارش آماری ترویج زایمان طبیعی بیمارستان‌ها ارائه شد.
معرفی مادران پره دیابتیک و دیابتیک از مراکز بهداشتی درمانی به کلینیک دیابت و کارشناس تغذیه بیمارستان علامه بهلول گنابادی، تعیین مرکز معین جهت انجام آزمایشات و سونوگرافی‌های غربالگری بارداری، خدمات مامای خصوصی و تعیین تکلیف بیماران که نیاز به ارائه خدمات بیمارستان‌های سطح 3 دارند، از جمله مصوبات این جلسه بود.