امروزچهارشنبه, 26 تیر 1398 17:29

اولین کنفرانس علمی مردمی بهداشت روان دوران بارداری برگزار شد

اولین کنفرانس علمی مردمی بهداشت روان دوران بارداری در سالن شهید دکتر چمران دانشگاه برگزار شد.


به گزارش وب‌دا، کارشناس مامایی اداره نظارت بر درمان گفت: این کنفرانس علمی به همت امور مامایی معاونت درمان و با مشارکت شورای امور بانوان، روابط عمومی و دفتر آموزش مداوم با هدف افزایش آگاهی و  پرسنل بهداشتی درمانی، رابطین بهداشت و مادران باردار با محوریت تغییرات فیزیولوژیک روان در بارداری، کنترل اضطراب و استرس در بارداری و پس از زایمان و نقش پدر در سلامت روان خانواده برگزار شد.
خانم عجم افزود: دکتر اکبری، فلوشیپ روان تنی، خانم دکتر رحمانی، مدیر گروه مامایی و خانم دکتر حاجی‌وثوق، روانشناس و رئیس اداره مشاوره دانشجویی به عنوان مدرسین این کارگاه حضور داشتند.
وی یادآور شد: بهداشت روان دوران بارداری از مسائلی است که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته و ثابت شده است که از ابتدای بارداری، اضطراب و هیجانات مادر می‌تواند تأثیر مستقیم روی جنین داشته باشد.