امروزسه شنبه, 13 خرداد 1399 22:45

برگزاری پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی گناباد

با برگزاری پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی گناباد، اعضای این دوره انتخاب شدند.


به گزارش وب‌دا، هیات اجرایی پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی گناباد با قدردانی از حضور شرکت کنندگان محترم و کاندیداهای گرامی در انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستان‌های گناباد و بجستان، نتایج آرا آن را به شرح زیر اعلام کرد:


گروه پرستاری:
اعضای اصلی:
۱- محمد شمسی ثانی کاخکی
۲- سید مسلم مهدوی شهری
۳- مصطفی سعادت
۴- مهدی نوری
۵- مهدی علیزاده ربانی
۶- هادی سلیمانی
۷- معصومه قرچه
۸- طاهره بلوچی
اعضای علی البدل:
۱ - هادی نوری
۲- حمیدرضا خواجوی مقدم
گروه اتاق عمل و بیهوشی:
عضو اصلی: تقی لطفی سقی
عضو علی البدل: سید حسین مهدوی