امروزشنبه, 03 اسفند 1398 23:41

اعطای اعتبارنامه اعضای هیأت مدیره جدید نظام پرستاری گناباد

در اولین نشست هیات مدیره جدید نظام پرستاری گناباد که با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی و اعضای هیات‌های اجرایی و نظارت پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری برگزار شد، اعتبارنامه اعضای هیأت مدیره جدید به آنها اعطا شد.


به گزارش وب‌دا، اولین جلسه هیأت مدیره نظام پرستاری با حضور دکتر باذلی ریاست دانشگاه و رئیس هیأت اجرایی پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری، دکتر مشاری معاون درمان و جانشین رئیس دانشگاه در انتخابات نظام پرستاری، خانم مصباح رئیس اداره پرستاری دانشگاه و مسئول هیئت اجرایی و آقای یوسفی رئیس هیئت نظارت بر پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری و اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره نظام پرستاری تشکیل شد.
دکتر باذلی ضمن تبریک به اعضای جدید هیئت مدیره نظام پرستاری، بر اهمیت تشکیل به موقع و منظم هیأت مدیره نظام پرستاری تأکید کرد.  
در ادامه دکتر مشاری و خانم مصباح توضیحاتی در خصوص نحوه برگزاری انتخابات نظام پرستاری و اهمیت تشکیل نظام پرستاری، وظایف و اختیارات هیأت مدیره‌ها توضیحاتی ارائه نمودند. همچنین آقای یوسفی، مطالبی در خصوص رعایت قوانین و مقررات توسط اعضای هیئت مدیره بیان کرد.
شایان ذکر است، در پایان این جلسه، اعتبارنامه اعضای اصلی و علی‌البدل با حضور رئیس دانشگاه به آنها اعطا شد.