امروزسه شنبه, 29 بهمن 1398 13:18

پیام تبریک روز پرستار

معاون درمان، معاون فرهنگی و دانشجویی، رئیس دانشکده پرستاری و رئیس اداره امور پرستاری در پیام های جداگانه ای روز پرستار را به پرستاران شاغل در دانشگاه تبریک گفتند.tabrik-parastar98 به گزارش وبدا، دکتر جلیل مشاری معاون درمان دانشگاه، دکتر محمد حسن مینوئیان معاون فرهنگی و دانشجویی، دکتر علی محمدپور رئیس دانشکده پرستاری و مینا مصباح رئیس اداره امور پرستاری دانشگاه در پیام های جداگانه ای با تبریک سالروز میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار به جامعه پرستاری دانشگاه، از خدمات این قشر خدوم قدردانی کردند.
شایان ذکر است که در روز پرستار، جمعی از اقشار مختلف مردم و مسئولین نیز با حضور در بیمارستان ها و پایگاه های اورژانس، این روز را به پرستاران تبریک گفتند.