امروزجمعه, 04 بهمن 1398 07:50

كنفرانس يك‌روزه تكريم مادر باردار برگزار شد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: كنفرانس يك‌روزه تكريم مادر باردار در سالن ابن سینا پردیس دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب‌دا، دکتر علی اکبری، حفظ کرامت زن و رعایت حقوق مادری در زمان دریافت مراقبت‌های قبل، حین و بعد از زایمان را از جمله اهداف این کارگاه آموزشی برشمرد و تصریح کرد: در کارگاه آموزشی تكريم مادر باردار، شصت نفر از مشمولین آموزش مداوم از جمله ماماها و پرستاران شاغل در معاونت‌های بهداشتی و درمان و پرسنل مامایی تیم سلامت حضور داشتند.
دبير آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي گناباد در این کارگاه آموزشی، ضمن تبيين ديدگاه اسلام و قرآن در خصوص کرامت زن، افزود: مطالعه‌ و دقت‌ در نگاه‌ قرآن‌ به‌¬زن‌ از بعد انسانی، این‌ حقیقت‌ را آشکار می‌سازد که‌ زن‌ در این‌ بعد هیچ‌ تفاوتی‌ با مرد ندارد زیرا خداوند انسان‌ را آفرید و بنابر قانون‌ زوجیت‌ او را به‌ دو صنف‌ زن‌ و مرد تقسیم‌ کرد. دكتر عليرضا محمود آبادي با بیان اینکه از جهت‌ خلقت‌ هیچ‌ یک‌ بر دیگری‌ برتری‌ ندارد، اظهار داشت:. قرآن‌ زن‌ را انسانی‌تکریم‌ شده‌ با وجودی‌ کامل‌ و شایستگی‌ بسیار می‌داند. وی با اشاره به اینکه بارداری و زایمان دوره¬ای با آسیب¬پذیری بالا است که حوادث سرنوشت ¬ساز زندگی زنان و خانواده¬ها را در هر جای دنیا رقم می‌زند، اظهار داشت:  «مادر ایمن» معمولاً تنها امنیت فیزیکی را مطرح می¬کند در حالی¬که زایمان یک روند مهم با تأثیرات عمیق شخصی و فرهنگی است. وی، حفظ كرامت زن ورضايت حقوق مادران در زمان دريافت مراقبتهاي قبل، حين و بعد از زايمان را از جمله اهداف این کارگاه آموزشی برشمرد و افزود: دريافت مراقبتهاي صحيح و در امان بودن مادر از هرگونه آسيب جسمي و رواني، دسترسي به اطلاعات، رضايت آگاهانه و احترام به ترجيحات و تصميمات او، حفظ حريم خصوصي، اسرار و اطلاعات، برخورداري از رفتار محترمانه و حفظ شئونات انساني، برابري و مساوات در بهره مندي از خدمات و دور بودن از هرگونه تبعيض ، بهره مندي از خدمات بهداشتي و درماني و دستيابي به بالاترين سطح سلامتي ممكن، برخورداري از آزادي، استقلال و حق مشاركت در تصميم گيريها به دور از هرگونه اجبار يا تهديد از دیگر اهداف برگزاری کنفرانس تكريم مادر باردار است. وی خاطرنشان کرد: در پایان این برنامه آموزشی به شرکت کنندگان گواهی آموزشی شرکت در این کنفرانس اعطاء شد.