امروزشنبه, 09 اسفند 1399 16:27

سمينار دو روزه فوریتهای مامایی برگزار شد

سمينار دو روزه فوریت‌های مامایی ( Also ) در سالن ابن سینا پردیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد.
به گزارش وب‌دا، دبیر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: در این کارگاه آموزشی که در راستاي كاهش مرگ و مير مادران برگزار شد، چهل و پنج نفر از متخصصان زنان و زایمان، پزشکان عمومی، پزشكان عمومي شاغل در برنامه پزشک خانواده و تیم سلامت، اعضاء هیأت علمی گروه مامایی و ماماهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي گناباد حضور داشتند.
دکتر علیرضا محمودآبادی افزود: در پايان هر بحث آموزشی در این کارگاه، به منظور پيشگيري از مرگ‌هاي مشابه مادران، نمونه‌هاي مشابه مرگ مادري ساير دانشگاه‌ها در دوره مذكور بررسي و در مورد آنها بحث و تبادل نظر و اقدامات پيشگيرانه مطرح شد.
وی با بیان اینکه این کارگاه آموزشی به همت دفتر آموزش مداوم و با همکاری معاونت درمان دانشگاه برگزار شد، خاطرنشان کرد: دکتر شیرین ترابی متخصص زنان و دبیر علمی این کارگاه، دکتر اعظم محمودیان متخصص زنان و خانم فریبا عسگری مدیر گروه مامایی مدرسان این کارگاه آموزشی بودند.