امروزدوشنبه, 29 دی 1399 04:26

داوطلبان سلامت علاوه بر ترویج فرهنگ سلامت موجب تقویت روحیه اجتماعی می‌شوند

فرماندار گناباد در جمع داوطلبان سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: داوطلبان سلامت غیر از اینکه در خصوص سلامت جامعه فعالیت، راهنمایی و هدایت می‌کنند، موجب تقویت فرهنگ ناب و دینی ضد فردگرایی می‌شوند.
به گزارش وب‌دا، محمد صفایی با بیان اینکه جوهره فرهنگ غرب بعد از دوره رنسانس، فردگرایی است، اظهار داشت: فرهنگ فردگرایی در تقابل جدی با فرهنگ دینی، اسلامی و ایرانی است چراکه در فرهنگی دینی ما بر همکاری و کمک به هم نوع برای تعالی جامعه تاکیدات فراوانی شده است. وی افزود: داوطلبان سلامت از آنجا که داوطلبانه و بدون هیچ چشم داشتی از بخشی از زندگی خود برای ترویج فرهنگ سلامت در جامعه می‌گذرند، موجب تقویت روحیه ضد فردگرایی و توجه به مسائل اجتماعی می‌شوند. فرماندار گناباد از نگاه اجتماعی و جمع‌گرایی به عنوان وجه تمایز انسان و حیوان یاد کرد و افزود: برنامه داوطلبان سلامت یک حرکت اجتماعی ارزشمند است به این دلیل که رشد، تعالی و تکامل انسان‌ها در این است که چقدر از خودشان می‌گذرند و به فکر جامعه هستند. وی ضمن قدردانی از خدمات و برنامه‌های داوطلبان سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد، خطاب به آنان گفت: راهنمایی برای سلامت جامعه تاثیر مقدماتی و ابتدایی کار شماست و تاثیر مهمتر و اصلی‌تر حرکت شما تقویت فرهنگ ضد فردگرایی و تعاون و همکاری در جامعه است.