امروزشنبه, 09 اسفند 1399 16:16

افزایش منابع حوزه سلامت درصد بیشتری از نیازهای مردمی را پوشش می دهد

منابع اختصاص داده شده به سلامت در کشور در مقایسه با کشورهای با درآمد مشابه با ایران پایین است.
 
به گزارش خبرنگار وب¬دا مشاور عالی وزیر بهداشت با بیان این مطلب در برنامه مناظره شبکه یک سیما گفت: در کشورهایی با درآمد مشابه با ایران، سهم مردم در پرداخت هزینه های سلامت از جیب 44.5 درصد است ولی این رقم در ایران بیش از 60 درصد است.
دکتر داود دانش جعفری افزود: باید در سیاستگزاری ها سهم پرداختی هزینه های درمانی از جیب مردم را متعادل کنیم.
وی بیان داشت: در سال های اخیر درصد اختصاص یافته از تولید ناخالص ملی به بخش سلامت 5.3 درصد و معادل حدود 305 دلار بوده است.
مشاور عالی وزیر بهداشت گفت: اگر در کل کشور های دنیا 100 واحد در سلامت هزینه شود 41 واحد از محل مخارج خصوصی و نزدیک به 60 درصد از هزینه عمومی کشور است، ولی در کشورهایی با درآمد مشابه ایران این ارقام 44.5  به 55.5 درصد است.
وی با اشاره به اینکه اگر منابع سلامت بیشتر شود نیازهای بیشتری از مردم قابل پوشش می شود، گفت: مردم در این بخش دو هزینه دارند، یکی هزینه هایی که قبل از بیماری می دهند مثلاً برای سهم پرداختی به بیمه ها و دیگری هزینه ای که موقع بیماری می دهند که هزینه از جیب محسوب می شود.
وی با تأکید بر اینکه اجرای قوانین منجر به کاهش هزینه ها می شود، بهداشت را مقدم بر درمان دانست و اظهار داشت: پزشکان مانند سایر اقشار مردم متناسب بادرآمدشان باید مالیات بپردازند. همچنین زیرساخت هایی باید ایجاد کرد که قوانین حوزه سلامت مترقی تر شوند.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص برنامه پزشک خانواده گفت: پزشکان خانواده در کشورهای اجرا کننده این برنامه به دلیل پذیرش بیمار بیشتر، درآمدشان از درآمد متخصصان هم بیشتر است ولی در کشور ما اجرای این برنامه نیاز به اصلاحاتی در آموزش پزشکی، مدیریت منابع و برنامه ها دارد