خوراك خبري http://webda.gmu.ac.ir/ 2019-10-18T07:04:16+00:00 text/html 2019-10-16T11:12:33+00:00 http://webda.gmu.ac.ir/ هادی شمسی نمایش تعزیه حضرت علی اکبر (ع) در دانشگاه اجرا شد http://webda.gmu.ac.ir/معاونت-دانشجویی-و-فرهنگی/3525-نمایش-تعزیه-حضرت-علی-اکبر-ع-در-دانشگاه-اجرا-شد <div>نمایش تعزیه حضرت علی اکبر (ع) با نقش آفرینی تعدادی از دانشجویان و همکاران دانشگاه در سالن همایش کوثر دانشگاه اجرا شد.<img src="http://webda.gmu.ac.ir/images/akhbar/1398/07/taziye.jpg" alt="taziye" style="margin: 5px auto; display: block;" width="640" height="596" /> <p><a href="http://webda.gmu.ac.ir/معاونت-دانشجویی-و-فرهنگی/3525-نمایش-تعزیه-حضرت-علی-اکبر-ع-در-دانشگاه-اجرا-شد">Read More...</a></p> text/html 2019-10-16T06:56:34+00:00 http://webda.gmu.ac.ir/ هادی شمسی واحد ارزیابی تکامل کودکان (بیلی) در بجستان افتتاح شد http://webda.gmu.ac.ir/شبکه-بهداشت-و-درمان-بجستان/3524-واحد-ارزیابی-تکامل-کودکان-بیلی-در-بجستان-افتتاح-شد <div> <p>واحد ارزیابی تکامل کودکان (بیلی) با هدف بررسی روند تکاملی و رشد ذهنی و رفتاری کودکان در شهرستان بجستان به بهره‌برداری رسید.<img src="http://webda.gmu.ac.ir/images/akhbar/1398/07/bili.jpg" alt="bili" style="margin: 5px auto; display: block;" width="550" height="652" /> <p><a href="http://webda.gmu.ac.ir/شبکه-بهداشت-و-درمان-بجستان/3524-واحد-ارزیابی-تکامل-کودکان-بیلی-در-بجستان-افتتاح-شد">Read More...</a></p> text/html 2019-10-16T06:48:33+00:00 http://webda.gmu.ac.ir/ هادی شمسی کارگاه آموزشی سلامت مادران برگزار شد http://webda.gmu.ac.ir/معاونت-بهداشتی/3523-کارگاه-آموزشی-سلامت-مادران-برگزار-شد <div> <p>به همت گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت، کارگاه آموزشی سلامت مادران با عنوان بررسی پرونده های مورتالیته و موربیدیته مادران باردار جهت ارائه دهندگان این خدمت در شهرستان‌های گناباد و بجستان برگزار شد.<img src="http://webda.gmu.ac.ir/images/akhbar/1398/07/karghah-salamat-madaran.jpg" alt="karghah-salamat-madaran" style="margin: 5px auto; display: block;" width="640" height="455" /> <p><a href="http://webda.gmu.ac.ir/معاونت-بهداشتی/3523-کارگاه-آموزشی-سلامت-مادران-برگزار-شد">Read More...</a></p> text/html 2019-10-15T09:49:51+00:00 http://webda.gmu.ac.ir/ هادی شمسی 30 درصد بیماران بستری در بیمارستان علامه بهلول، غیربومی هستند http://webda.gmu.ac.ir/بیمارستان-علامه-بهلول-گنابادی/3522-30-درصد-بیماران-بستری-در-بیمارستان-علامه-بهلول،-غیربومی-هستند <div> <p>رئیس بیمارستان علامه بهلول گنابادی گفت: حدود 30 درصد از بیمارانی که از خدمات بخش‌های بستری این بیمارستان بهره‌مند می‌شوند، غیر بومی هستند.<img src="http://webda.gmu.ac.ir/images/akhbar/1398/07/BohloolHospital.jpg" alt="BohloolHospital" style="margin: 5px auto; display: block;" width="640" height="200" /> <p><a href="http://webda.gmu.ac.ir/بیمارستان-علامه-بهلول-گنابادی/3522-30-درصد-بیماران-بستری-در-بیمارستان-علامه-بهلول،-غیربومی-هستند">Read More...</a></p> text/html 2019-10-15T08:54:43+00:00 http://webda.gmu.ac.ir/ هادی شمسی راه اندازی ارتباط MPLS دانشگاه با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی http://webda.gmu.ac.ir/حوزه-ریاست/3521-راه-اندازی-ارتباط-mpls-دانشگاه-با-وزارت-بهداشت-درمان-و-آموزش-پزشکی <div> <p>دانشگاه علوم پزشکی گناباد، به عنوان یکی از اولین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، ارتباط ارتباط MPLS خود را با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برقرار کرد.<img src="http://webda.gmu.ac.ir/images/akhbar/1398/07/MrSharghi.jpg" alt="MrSharghi" style="margin: 5px auto; display: block;" width="640" height="434" /> <p><a href="http://webda.gmu.ac.ir/حوزه-ریاست/3521-راه-اندازی-ارتباط-mpls-دانشگاه-با-وزارت-بهداشت-درمان-و-آموزش-پزشکی">Read More...</a></p> text/html 2019-10-15T05:17:25+00:00 http://webda.gmu.ac.ir/ هادی شمسی برگزاری مراسم نواختن زنگ سلامت روان در شهرستان بجستان http://webda.gmu.ac.ir/شبکه-بهداشت-و-درمان-بجستان/3520-برگزاری-مراسم-نواختن-زنگ-سلامت-روان-در-شهرستان-بجستان <div> <p>به مناسبت گرامی داشت هفته بهداشت روان، زنگ سلامت روان در یکی از مدارس شهر بجستان نواخته شد.<img src="http://webda.gmu.ac.ir/images/akhbar/1398/07/zang-salamat.jpg" alt="zang-salamat" style="margin: 5px auto; display: block;" width="640" height="574" /> <p><a href="http://webda.gmu.ac.ir/شبکه-بهداشت-و-درمان-بجستان/3520-برگزاری-مراسم-نواختن-زنگ-سلامت-روان-در-شهرستان-بجستان">Read More...</a></p> text/html 2019-10-14T15:31:46+00:00 http://webda.gmu.ac.ir/ هادی شمسی جشنواره پرواز بادبادک ها در شهرستان بجستان http://webda.gmu.ac.ir/شبکه-بهداشت-و-درمان-بجستان/3519-جشنواره-پرواز-بادبادک-ها-در-شهرستان-بجستان <div> <p>جشنواره پرواز بادبادک ها به مناسبت گرامی داشت هفته‌های بهداشت روان، تربیت بدنی و ورزش و هفته ملی کودک در زمین چمن مجموعه ورزشی شهید عبداللهی شهر بجستان برگزار شد.<img src="http://webda.gmu.ac.ir/images/akhbar/1398/07/kokak-bajestan.jpg" alt="kokak-bajestan" style="margin: 5px auto; display: block;" width="640" height="482" /> <p><a href="http://webda.gmu.ac.ir/شبکه-بهداشت-و-درمان-بجستان/3519-جشنواره-پرواز-بادبادک-ها-در-شهرستان-بجستان">Read More...</a></p> text/html 2019-10-14T15:15:34+00:00 http://webda.gmu.ac.ir/ هادی شمسی دور دوم کارگاه آموزشی تغذیه با شیر مادر برگزار شد http://webda.gmu.ac.ir/معاونت-درمان/3518-دور-دوم-کارگاه-آموزشی-تغذیه-با-شیر-مادر-برگزار-شد <div> <p>دور دوم کارگاه آموزشی تغذیه با شیر مادر، به همت امور مامایی معاونت درمان و دفتر آموزش مداوم و در راستای اهداف بیمارستان دوستدار کودک و آموزش پرسنل بیمارستان علامه بهلول گنابادی، به مدت سه روز در محل سالن ابن سینا پردیس دانشگاه برگزار شد.<img src="http://webda.gmu.ac.ir/images/akhbar/1398/07/kargah-shir-madar.jpg" alt="kargah-shir-madar" style="margin: 5px auto; display: block;" width="640" height="362" /> <p><a href="http://webda.gmu.ac.ir/معاونت-درمان/3518-دور-دوم-کارگاه-آموزشی-تغذیه-با-شیر-مادر-برگزار-شد">Read More...</a></p> text/html 2019-10-13T19:04:32+00:00 http://webda.gmu.ac.ir/ هادی شمسی 18 الی 24 مهر؛ هفته سلامت روان/ ارتقاء سلامت روان، جامعه با نشاط http://webda.gmu.ac.ir/معاونت-بهداشتی/3517-18-الی-24-مهر؛-هفته-سلامت-روان-ارتقاء-سلامت-روان،-جامعه-با-نشاط <div> <p>در عصر حاضر سلامت روان یکی از مهم ترین شاخص های سلامت و بهداشت یک جامعه قلمداد می گردد.<img src="http://webda.gmu.ac.ir/images/akhbar/1398/07/salamat-ravan.jpg" alt="salamat-ravan" style="margin: 5px auto; display: block;" width="640" height="419" /> <p><a href="http://webda.gmu.ac.ir/معاونت-بهداشتی/3517-18-الی-24-مهر؛-هفته-سلامت-روان-ارتقاء-سلامت-روان،-جامعه-با-نشاط">Read More...</a></p> text/html 2019-10-13T04:01:05+00:00 http://webda.gmu.ac.ir/ هادی شمسی گزارشی از برگزاری پیش رویداد نخستین استارتاپ ویکند دانشگاه http://webda.gmu.ac.ir/معاونت-تحقيقات-و-فناوري/3515-گزارشی-از-برگزاری-پیش-رویداد-نخستین-استارتاپ-ویکند-دانشگاه <div> <p>به همت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و حمایت دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، نخستین استارتاپ ویکند صنعت گیاهان دارویی و مغذی کشور در تاریخ 29 آبان لغایت یکم آذرماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار خواهد شد.<img src="http://webda.gmu.ac.ir/images/akhbar/1398/07/startap.jpg" alt="startap" style="margin: 5px auto; display: block;" width="640" height="508" /> <p><a href="http://webda.gmu.ac.ir/معاونت-تحقيقات-و-فناوري/3515-گزارشی-از-برگزاری-پیش-رویداد-نخستین-استارتاپ-ویکند-دانشگاه">Read More...</a></p>