خوراك خبري http://webda.gmu.ac.ir/ 2019-04-18T23:01:53+00:00 text/html 2019-04-17T10:31:45+00:00 http://webda.gmu.ac.ir/ هادی شمسی کمک یک و نیم میلیارد ریالی خیر نیکو کار بجستانی جهت توسعه و تجهیز بیمارستان آیت ا... مدنی http://webda.gmu.ac.ir/شبکه-بهداشت-و-درمان-بجستان/3261-کمک-یک-و-نیم-میلیارد-ریالی-خیر-نیکو-کار-بجستانی-جهت-توسعه-و-تجهیز-بیمارستان-آیت-ا-مدنی <div> <p>کمک یک و نیم میلیون ریالی مرحوم حاج عباس نیازمند از خیران نیکوکار شهرستان بجستان، جهت توسعه و تجهیز به بیمارستان آیت ا... مدنی این شهر اهدا شد.</p> <p><img src="http://webda.gmu.ac.ir/images/akhbar/1398/01/Nikokar-Bajestani.jpg" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p> <p><a href="http://webda.gmu.ac.ir/شبکه-بهداشت-و-درمان-بجستان/3261-کمک-یک-و-نیم-میلیارد-ریالی-خیر-نیکو-کار-بجستانی-جهت-توسعه-و-تجهیز-بیمارستان-آیت-ا-مدنی">Read More...</a></p> text/html 2019-04-17T10:24:26+00:00 http://webda.gmu.ac.ir/ هادی شمسی برگزاری کارگاه تروما و مراقبت‌های اولیه در بیماران ترومایی http://webda.gmu.ac.ir/معاونت-درمان/3260-برگزاری-کارگاه-تروما-و-مراقبت‌های-اولیه-در-بیماران-ترومایی <div> <p>کارگاه دو روزه «تروما و مراقبت‌های اولیه در بیماران ترومایی» در سالن ابن‌سینا پردیس دانشگاه برگزار شد.</p> <p><img src="http://webda.gmu.ac.ir/images/akhbar/1398/01/Teroma.jpg" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p> <p><a href="http://webda.gmu.ac.ir/معاونت-درمان/3260-برگزاری-کارگاه-تروما-و-مراقبت‌های-اولیه-در-بیماران-ترومایی">Read More...</a></p> text/html 2019-04-17T10:21:34+00:00 http://webda.gmu.ac.ir/ هادی شمسی اولین جلسه ستاد برگزاری هفته سلامت سال 98 برگزار شد http://webda.gmu.ac.ir/حوزه-ریاست/3259-اولین-جلسه-ستاد-برگزاری-هفته-سلامت-سال-98-برگزار-شد <div> <p>اولین جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی درون‌بخشی ستاد برگزاری هفته سلامت 1398 با هدف برنامه‌ریزی درون بخشی، در سالن زکریا برگزار شد.</p> <p><img src="http://webda.gmu.ac.ir/images/akhbar/1398/01/salamat98.01.jpg" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p> <p><a href="http://webda.gmu.ac.ir/حوزه-ریاست/3259-اولین-جلسه-ستاد-برگزاری-هفته-سلامت-سال-98-برگزار-شد">Read More...</a></p> text/html 2019-04-16T10:17:32+00:00 http://webda.gmu.ac.ir/ هادی شمسی برگزاری مراسم گرامیداشت ششمین سال تدفین شهدای گمنام در دانشگاه علوم پزشکی گناباد http://webda.gmu.ac.ir/دفتر-نهاد-رهبري/3258-برگزاری-مراسم-گرامیداشت-ششمین-سال-تدفین-شهدای-گمنام-در-دانشگاه-علوم-پزشکی-گناباد <div> <p>همزمان با ششمین سالگرد تشییع و تدفین دو شهید گمنام در دانشگاه علوم پزشکی گناباد، مراسم بزرگداشتی برگزار شد.</p> <p><img src="http://webda.gmu.ac.ir/images/akhbar/1398/01/shohada-Gomnam.jpg" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p> <p><a href="http://webda.gmu.ac.ir/دفتر-نهاد-رهبري/3258-برگزاری-مراسم-گرامیداشت-ششمین-سال-تدفین-شهدای-گمنام-در-دانشگاه-علوم-پزشکی-گناباد">Read More...</a></p> text/html 2019-04-16T09:42:01+00:00 http://webda.gmu.ac.ir/ هادی شمسی اهم فعالیت‌های معاونت بهداشت در نوروز سال 98 http://webda.gmu.ac.ir/معاونت-بهداشتی/3257-فعالیت‌های-واحد-بهداشت-محیط-در-طرح-بسیج-سلامت-نوروزی-سال-98 <div> <p>به همت واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه، 8944 مورد بازرسی در قالب طرح بسیج سلامت نوروزی انجام شد.</p> <p><img src="http://webda.gmu.ac.ir/images/akhbar/1398/01/Dr.Moradiiiiii.jpg" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p> <p><a href="http://webda.gmu.ac.ir/معاونت-بهداشتی/3257-فعالیت‌های-واحد-بهداشت-محیط-در-طرح-بسیج-سلامت-نوروزی-سال-98">Read More...</a></p> text/html 2019-04-13T08:59:07+00:00 http://webda.gmu.ac.ir/ هادی شمسی دیدارهای نوروزی معاونت‌های مختلف دانشگاه با دکتر باذلی http://webda.gmu.ac.ir/حوزه-ریاست/3256-دیدارهای-نوروزی-معاونت‌های-مختلف-دانشگاه-با-دکتر-باذلی <div> <p>دکتر باذلی در دیدارهای نوروزی جداگانه‌ در جمع معاونین، مدیران و کارشناسان معاونت‌های توسعه مدیریت و منابع، درمان،آموزشی، فرهنگی و دانشجویی و غذا و دارو بر همکاری و همراهی همه در راستای ارتقای دانشگاه تاکید کرد.</p> <p><img src="http://webda.gmu.ac.ir/images/akhbar/1398/01/didar-norozi98.001.jpg" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p><a href="http://webda.gmu.ac.ir/حوزه-ریاست/3256-دیدارهای-نوروزی-معاونت‌های-مختلف-دانشگاه-با-دکتر-باذلی">Read More...</a></p> text/html 2019-04-13T08:56:06+00:00 http://webda.gmu.ac.ir/ هادی شمسی فعالیت‌های بیمارستان علامه بهلول گنابادی در نوروز 98 http://webda.gmu.ac.ir/بیمارستان-علامه-بهلول-گنابادی/3255-فعالیت‌های-بیمارستان-علامه-بهلول-گنابادی-در-نوروز-98 <div> <p>رئیس بیمارستان علامه بهلول گنابادی بخشی از فعالیت‌های این بیمارستان در ایام تعطیلات نوروزی از 29 اسفند 97 تا 17 فروردین 98 را تشریح کرد.</p> <p><img src="http://webda.gmu.ac.ir/images/akhbar/1398/01/bimarestan-bohlol.jpg" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p> <p><a href="http://webda.gmu.ac.ir/بیمارستان-علامه-بهلول-گنابادی/3255-فعالیت‌های-بیمارستان-علامه-بهلول-گنابادی-در-نوروز-98">Read More...</a></p> text/html 2019-04-10T07:36:44+00:00 http://webda.gmu.ac.ir/ هادی شمسی مانور ستادی مقابله با سیل در بیمارستان علامه بهلول گنابادی برگزار شد http://webda.gmu.ac.ir/بیمارستان-علامه-بهلول-گنابادی/3254-مانور-ستادی-مقابله-با-سیل-در-بیمارستان-علامه-بهلول-گنابادی-برگزار-شد <div> <p>مانور ستادی مقابله با سیل و فراخوان چارت فرماندهی حادثه بیمارستان علامه بهلول گنابادی، ساعت 20 مورخ 20 فروردین در سالن اجلاس این بیمارستان برگزار شد.<img src="http://webda.gmu.ac.ir/images/akhbar/1398/01/Manovr.jpg" alt="Manovr" style="margin: 5px auto; display: block;" width="640" height="470" /> <p><a href="http://webda.gmu.ac.ir/بیمارستان-علامه-بهلول-گنابادی/3254-مانور-ستادی-مقابله-با-سیل-در-بیمارستان-علامه-بهلول-گنابادی-برگزار-شد">Read More...</a></p> text/html 2019-04-10T04:16:43+00:00 http://webda.gmu.ac.ir/ هادی شمسی ارائه گزارش فعالیت‌های شبکه بهداشت و درمان بجستان در شورای اداری این شهرستان http://webda.gmu.ac.ir/شبکه-بهداشت-و-درمان-بجستان/3253-ارائه-گزارش-فعالیت‌های-شبکه-بهداشت-و-درمان-بجستان-در-شورای-اداری-این-شهرستان <div> <p>در اولین جلسه شورای اداری شهرستان بجستان، دکتر محمدی گزارشی از فعالیت‌های شبکه بهداشت و درمان این شهرستان ارائه کرد.</p> <p><img src="http://webda.gmu.ac.ir/images/akhbar/1398/01/bajestan.jpg" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p> <p><a href="http://webda.gmu.ac.ir/شبکه-بهداشت-و-درمان-بجستان/3253-ارائه-گزارش-فعالیت‌های-شبکه-بهداشت-و-درمان-بجستان-در-شورای-اداری-این-شهرستان">Read More...</a></p> text/html 2019-04-10T03:26:39+00:00 http://webda.gmu.ac.ir/ هادی شمسی سپاه پاسداران برای کشور و اسلام یک افتخار ارزنده است http://webda.gmu.ac.ir/دفتر-نهاد-رهبري/3252-سپاه-پاسداران-برای-کشور-و-اسلام-یک-افتخارارزنده-است <div> <p>مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی گناباد در دیدار با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه گناباد گفت: سپاه برای کشور و دنیای اسلام یک افتخار ارزنده و موجب سربلندی است.</p> <p><img src="http://webda.gmu.ac.ir/images/akhbar/1398/01/pasdarr.jpg" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p> <p><a href="http://webda.gmu.ac.ir/دفتر-نهاد-رهبري/3252-سپاه-پاسداران-برای-کشور-و-اسلام-یک-افتخارارزنده-است">Read More...</a></p>