توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی و صیانت از سلامت خود، مهم ترین اولویت سال 93

انتشار محتوا: ۶ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر

معاون بهداشت یکی از اولویت های مهم این معاونت در سال 93 را برنامه خودمراقبتی و توانمندسازی مردم برای صیانت از سلامت خود اعلام کرد. به گزارش خبرنگار وب دا؛ دکتر علی اکبر سیاری ضمن اعلام این خبر، گفت: برنامه مدونی در این خصوص تهیه و پیاده خواهد شد که همکاریهای بین بخشی با استانداری ها، فرمانداریها و سایر دستگاهها و ادارات را نیز جلب می کنیم.
وی افزود: امید است که مردم در راستای صيانت از سلامت خود بتواننند حداقل در حد یک بهورز از سلامت خودشان مراقبت کنند.
 
استمرار گام به گام پزشک خانواده و نظام ارجاع از سال آينده
معاون بهداشت از آسيب شناسي و اجراي گام به گام برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سال آینده خبر داد.
وی گفت: آسیب شناسی و تهیه گزارش از وضع موجود از اجرای برنامه پزشک خانواده در دو استان فارس و مازندران طی جلسات کارشناسی با افراد صاحبنظر با عنوان نسخه 02 صورت گرفته است.
دکتر سیاری با اشاره به اين كه طرح پزشك خانواده در استان هاي مازندران و فارس در سطوح 2 و 3 يعني در سطوح پزشك متخصص و بيمارستان و بازخورد آن به سطح اول اجرا نشده است، افزود: اگر بخواهیم به طور ناآگاهانه و بدون فراهم کردن زیرساخت ها طرح پزشک خانواده را پیاده کنیم این طرح با مشکل مواجه می شود بنا بر اين لازم است با مطالعه و به صورت تدریجی جلو برویم.
دکتر سیاری گفت: برنامه بعدی ما برای پزشک خانواده، توسعه آن در شهرستان های کم جمعیت خواهد بود و در واقع این برنامه در یک شهرستان از هر استان پیاده خواهد شد که برآورد ما برای ارائه خدمت در 31 شهرستان، 8 میلیون نفر است.
معاون بهداشت با اشاره به نبود دسترسی به دریافت خدمات بهداشتی و درمانی در حاشیه شهرها گفت: مقرر شده است از محل يك درصد ماليات بر ارزش افزوده مبلغ 800 میلیارد تومان برای دسترسی مردم حاشیه شهرها به خدمات بهداشتی و درمانی در قالب پزشک خانواده تخصیص داده شود.
 
تامين نيروي انساني در مناطق محروم
معاون بهداشت از دیگر اقدامات صورت گرفته در این معاونت را جذب 1000 پزشک در برنامه پزشک خانواده عنوان کرد و گفت: در سال 93 برای ارائه خدمات درمانی به 23 میلیون روستایی، نیازمند تامین 7600 پزشک در مراکز بهداشتی درمانی مناطق روستا هستیم.
وی در ادامه افزود: با برآوردهای انجام شده براي رفع کمبود بهورز، کاردان و کارشناس درصدد هستیم که از طریق خريد خدمت، نيرو تامین کنیم و ارتقاي آموزشي بهورزان نيز بايد از طريق مجتمع هاي آموزش عالي صورت گيرد.
 
توانمند سازی مدیران و کارکنان
دکتر سیاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اين كه در حال حاضر در حوزه سلامت 1200 مدير و 150 هزار کارمئ در حوزه بهداشت کشور خدمت رسانی می کنند، گفت: ضابطه مند کردن انتصاب مدیران و توانمندسازی مدیران و کارکنان از طريق ایجاد برنامه های آموزشی با همكاري دانشگاههای علوم پزشکی کشور و دانشکده های بهداشت صورت خواهد گرفت.
 
نوسازی و بازسازی و گسترش شبکه های بهداشت و درمان
معاون بهداشت از دیگر اقدامات و برنامه های در حال اجرای این معاونت را نوسازی و بازسازی و گسترش شبکه های بهداشت و درمان عنوان کرد و گفت: طبق برنامه پنجم توسعه، برنامه هاي در حال اجرا و تعهدات بين المللي برنامه های عملیاتی 4 ساله را اجرايي خواهيم كرد.                            

تمامی حقوق محفوظ و به پایگاه خبری و اطلاع رسانی وبدا تعلق دارد.
تولید و پشتبانی توسط: پورتال زینوپارس