بازدید تیم پایش وزارت بهداشت از حوزه مدیریت منابع انسانی دانشگاه

انتشار محتوا: ۱۲ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۰۰:۰۰ بعد از ظهر
معاون مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت به همراه جمعی از مدیران و کارشناسان این مرکز با هدف ارزیابی فرآیندهای مدیریتی و نوآوری در حوزه منابع انسانی، جذب، نگهداشت، توسعه سرمایه انسانی و مدیریت اطلاعات از حوزه مدیریت منابع انسانی دانشگاه بازدید کردند.
payesh

به گزارش وب‌دا، معاون مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت و مسئول این گروه، پایش محیطی را یکی از اولویت‌های اصلی این مرکز دانست و اظهار کرد: پایش دانشگاهها با هدف ایجاد وحدت رویه و یکسان سازی نحوه عملکرد در ارتباط با قوانین و مقررات انجام می‌شود.


خانم دکتر ربانی خواه به اشتراک گذاشتن تجارب موفق دانشگاه‌های علوم پزشکی را یکی دیگر از اهداف این پایش ها برشمرد و تصریح کرد: احصاء وضع موجود در حوزه منابع انسانی دانشگاه‌ها و دانشکده های علوم پزشکی و برنامه ریزی برای ارتقاء آنها از جمله اهدافی است که در این بازدیدها پیگیری می‌شود.
وی ادامه داد: در این بازدیدها فرایندهای حوزه منابع انسانی بر اساس شیوه نامه تدوین شده  در پنج محور اصلی فرایندهای مدیریتی و نوآوری حوزه منابع انسانی، جذب و بکارگیری سرمایه انسانی، نگهداشت سرمایه های انسانی، توسعه سرمایه انسانی و مدیریت اطلاعات مورد پایش قرار می‌گیرد.
دکتر ربانی خواه با بیان اینکه از ابتدای امسال تا کنون حوزه منابع انسانی 20 دانشگاه علوم پزشکی مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته‌اند، اظهار امیدواری کرد که  نتایج این پایش با تقویت ارتباط و تعامل بهینه بین همکاران دانشگاه‌های علوم پزشکی و کارشناسان ستادی وزارت بهداشت موجب برنامه ریزی بهتر در جهت ارتقاء فرایندهای کاری شود.
یادآور می‌شود فرایندهای حوزه منابع انسانی دانشگاه توسط تیم پایش وزارت بهداشت با حضور مدیر منابع انسانی دانشگاه و کارشناسان این حوزه در مدت یک روز مورد ارزیابی و پایش قرار گرفت.
 

تمامی حقوق محفوظ و به پایگاه خبری و اطلاع رسانی وبدا تعلق دارد.
تولید و پشتبانی توسط: پورتال زینوپارس