بازدیدهای دومین دوره اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی

انتشار محتوا: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۵۴:۲۱ بعد از ظهر
ارزیابان بیرونی اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی در مدت سه روز حضور در گناباد شاخص‌ها و مستندات موجود را ارزیابی و پایش می‌کنند.
b e

ارزیابان بیرونی دومین دوره اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در اولین روز حضور در پردیس دانشگاه، شاخص‌ها و مستندات موجود را ارزیابی و پایش کردند.

تمامی حقوق محفوظ و به پایگاه خبری و اطلاع رسانی وبدا تعلق دارد.
تولید و پشتبانی توسط: پورتال زینوپارس